Εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μέσω της εισαγωγής εργαλείων διαλογής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3246291 44 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κακλαμάνος Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνου Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κατσούλας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μέσω της εισαγωγής εργαλείων διαλογής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μέσω της εισαγωγής εργαλείων διαλογής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι κλίμακες διαλογής πέντε επιπέδων χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην λήψη της νοσηλευτικής απόφασης.Η αξία τους έγκειται τόσο στην βελτίωση της ποιότητας φροντίδας στο ΤΕΠ, όσο και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η εκτίμηση της προβλεπτικής εγκυρότητας των 4 διεθνώς καθιερωμένων κλιμάκων διαλογής 5 επιπέδων- Australasian Triage Scale (ATS), Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), Manchester Triage System (MTS) και Emergency Severity Index (ESI).
Μέθοδος: Για την ολοκλήρωση της μελέτης, έγινε αναζήτηση επιλεγμένης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar με λέξεις κλειδιά, "emergency department triage systems", "emergency department triage scales", "triage scales predictive validity", "evaluation of triage scales", "triage scales clinical outcomes".
Στην ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 35 μελέτες.
Αποτελέσματα: Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής εγκυρότητας μελετήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στις κατηγορίες προτεραιότητας των 4 κλιμάκων διαλογής και στους παρακάτω δείκτες: χρόνος αναμονής των ασθενών μέχρι την ιατρική εκτίμηση (WT), συνολικός χρόνος παραμονής στο ΤΕΠ (LOS), αριθμός ασθενών που αποχωρούν χωρίς ιατρική εξέταση (LWBS), εισαγωγές στο νοσοκομείο και την ΜΕΘ ( ICU), διάρκεια νοσηλείας (AR), θνησιμότητα (MOR) και χρήση των πόρων (RU).
Η συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο ή και την ΜΕΘ, ο αριθμός των θανάτων και η χρήση των πόρων, ήταν οι δείκτες που βρέθηκαν σημαντικά μεγαλύτεροι στις υψηλότερες κατηγορίες. Μέτρια συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στην κατηγορία προτεραιότητας και την διάρκεια παραμονής των ασθενών στο ΤΕΠ.
Συμπεράσματα: Οι 4 κλίμακες που μελετήθηκαν αποτελούν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για την εκτίμηση της κλινικής βαρύτητας και την βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών στο ΤΕΠ. Η χρήση τους υποστηρίζεται βιβλιογραφικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια, ομοιομορφία και τυποποίηση στην λήψη των νοσηλευτικών αποφάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα διαλογής τμήματος επειγόντων περιστατικών, Κλίμακες διαλογής τμήματος επειγόντων περιστατικών, Προβλεπτική εγκυρότητα των κλιμάκων διαλογής, Αξιολόγηση των κλιμάκων διαλογής, Κλινικές εκβάσεις των κλιμάκων διαλογής.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
74
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Panagiotopoulou Fotini MSc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.