Μελέτη του δικτύου πρωτεόστασης και της αντιοξειδωτικής απόκρισης κατά τη γήρανση και/ή την καρκινογένεση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3250911 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-24
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Θεοδοσοπούλου Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του δικτύου πρωτεόστασης και της αντιοξειδωτικής απόκρισης κατά τη γήρανση και/ή την καρκινογένεση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη του δικτύου πρωτεόστασης και της αντιοξειδωτικής απόκρισης κατά τη γήρανση και/ή την καρκινογένεση.
Περίληψη:
Η γήρανση όσο και η καρκινογένεση επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους μηχανισμούς πρωτεόστασης του κυττάρου. Η πρωτεόσταση, η ισορροπία δηλαδή των πρωτεϊνών στο κύτταρο, φθίνει με την πάροδο της ηλικίας, έχοντας ως αποτέλεσμα την συσσώρευση βλαβών στα κύτταρα και την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με την γήρανση, όπως ο καρκίνος. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στη αλληλεπίδραση της μιτόστασης με την πρωτεόσταση. Η μιτόσταση περιγράφει την ικανότητα του κυττάρου να διατηρεί ένα υγιές απόθεμα μιτοχονδρίων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει το σχήμα, το μέγεθος και τη θέση τους. Η ρύθμιση του δικτύου των μιτοχονδρίων γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω κύκλων σύντηξης και σχάσης των οργανιδίων αυτών μεταξύ τους. Η διατήρηση υγιών μιτοχονδρίων στο κύτταρο συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία της γήρανσης, και μάλιστα ως ένα από τα ορόσημα που την περιγράφουν, αλλά και με πληθώρα ασθενειών όπως η νόσος Parkinson. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία μελετάται η συστημική επίδραση που έχει η ιστοειδική διαταραχή των μιτοχονδριακών δυναμικών μέσω μειορύθμισης της έκφρασης της Opa1, στον οργανισμό μοντέλο Drosophila melanogaster, καθώς και η εμφάνιση φαινοτυπικών αλλαγών (μακροβιότητα και ικανότητα αναρρίχησης των εντόμων). H Opa1 αποτελεί κύριο ρυθμιστή της μιτοχονδριακής ομοιοδυναμικής, καθώς όχι μόνο ρυθμίζει την σύντηξη και την δομή των μιτοχονδρίων, αλλά εμπλέκεται στην παραγωγή ενέργειας και στη διατήρηση του μιτοχονδριακού γενετικού υλικού. Η σύντηξη των μιτοχονδρίων σχετίζεται, πέρα από την απόκριση σε φυσιολογικές ανάγκες του κυττάρου, και με την αντιρρόπηση βλαβών στα οργανίδια που συμμετέχουν σε αυτή. Απορρύθμιση της μιτοχονδριακής σύντηξης μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση μη υγιών μιτοχονδρίων στο κύτταρο, γεγονός που μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τη λειτουργία και την επιβίωσή του. Συγκεκριμένα, η ιστοειδική αποσιώπηση της Opa1 πραγματοποιήθηκε στον νευρικό ιστό, στον μυϊκό ιστό και στο λιπώδες σώμα στον οργανισμό μοντέλο Drosophila melanogaster μέσω της διασταύρωσης διαγονιδιακών στελεχών Opa1RNAi με στελέχη οδηγούς που επιτρέπουν την έκφραση του διαγονιδίου στον εκάστοτε υπό μελέτη ιστό.. Οι μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν ξεχωριστά για κάθε ιστό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τα αποτελέσματα μας, δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι οι γενετικοί μας χειρισμοί προκαλούνται σε συγκεκριμένους ιστούς, παρατηρούνται αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης μιτοστατικών και πρωτεοστατικών γονιδίων και στους υπόλοιπους υπό μελέτη ιστούς, αποδεικνύοντας την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των διάφορων ιστικών συστημάτων του οργανισμού. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ενεργότητας του δικτύου της πρωτεόστασης παρατηρείται συστημική επίδραση στα κύρια πρωτεολυτικά μονοπάτια (ουβικιτίνης- πρωτεασώματος και αυτοφαγίας- λυσοσώματος), αλλά και στο οξειδωτικό φορτίο των υπό μελέτη ιστών. Επίσης, ύστερα από συγκεκριμένους γενετικούς χειρισμούς παρατηρείται , μείωση στη διάρκεια ζωής των εντόμων και μείωση της κινητικής τους ικανότητας, υποδηλώνοντας επιτάχυνση της γήρανσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας ήταν τόσο τοξικές που προκάλεσαν αναπτυξιακή θνησιμότητα στα υπό μελέτη στελέχη. Συμπερασματικά, μέσω της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας παρουσιάζονται ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη συστημικής απόκρισης ύστερα από την μεταβολή των μιτοχονδριακών δυναμικών. Η ολοκληρωμένη και εκτενής μελέτη της συνομιλίας των συστατικών της πρωτεόστασης, της μιτόστασης και της αντιοξειδωτικής απόκρισης μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού κατά τη γήρανση, θα δώσει πολύτιμές πληροφορίες για την αντιμετώπιση συνδρομικών και μη συνδρομικών ασθενειών που συνδέονται με το γήρας. Ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, που μαστίζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να φαίνονται ιστοειδικά εντοπισμένες όμως στην πραγματικότητα υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του σημείου της βλάβης και απομακρυσμένων σημείων στον οργανισμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πρωτεόσταση, αντιοξειδωτική απόκριση, γήρανση, συστημική απόκριση, μιτόσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
174
Αριθμός σελίδων:
102
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-11-25.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Θεοδοσοπουλου NEW.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-11-25.