Από το Ενιαίο στο Λαϊκό Μέτωπο: Συνέχειες και ασυνέχειες της μετωπικής στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (1929-1935)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3255500 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-12-07
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος Φίλιππος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Ράπτης, αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κώστας Ράπτης, αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αθηνά Συριάτου, επίκουρη καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας , τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δήμητρα Λαμπροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εμμανουήλ Κούμας, επίκουρος καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από το Ενιαίο στο Λαϊκό Μέτωπο: Συνέχειες και ασυνέχειες της μετωπικής στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (1929-1935)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Από το Ενιαίο στο Λαϊκό Μέτωπο: Συνέχειες και ασυνέχειες της μετωπικής στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (1929-1935)
Περίληψη:
Θέμα της εργασίας είναι η διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής και τακτικής του βρετανικού κομμουνιστικού κόμματος στην περίοδο 1929-1935, οι αλλαγές στην τακτική του και η σχέση του με τις μετατοπίσεις των οργάνων της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς κατά την ίδια περίοδο. Αρχικά, γίνεται μια αναδρομή στις επεξεργασίες της Κομμουνιστικής Διεθνούς από την ίδρυση της μέχρι το 6ο Συνέδριο της οργάνωσης, όπως και στην πολιτική του βρετανικού κομμουνιστικού κόμματος από τη δημιουργία του μέχρι το 1929. Στη συνέχεια εξετάζονται οι μετατοπίσεις της στρατηγικής και των τακτικών του βρετανικού κομμουνιστικού κόμματος και της Κομμουνιστικής Διεθνούς μετά την εκδήλωση της κρίσης του 1929 και την ισχυροποίηση του φασιστικού ρεύματος στην Ευρώπη μέχρι την εμφάνιση της τακτικής των Λαϊκών Μετώπων στο βρετανικό κομμουνιστικό κίνημα στα 1935. Ειδικότερα θέματα που αναπτύσσονται είναι η συνδικαλιστική τακτική του βρετανικού κομμουνιστικού κόμματος, οι σχέσεις του με το Εργατικό κόμμα, ο αγώνας του κατά του φασισμού, ο ιδιαίτερος ρόλος του στην οργάνωση του αντιαποικιοκρατικού αγώνα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και το ζήτημα του βαθμού της πολιτικής εξάρτησης του βρετανικού κομμουνιστικού κόμματος από την Κομμουνιστική Διεθνή. 'Εμφαση δίνεται στη βαρύτητα που είχε το βρετανικό κομμουνιστικό κόμμα ως αντιαποικιακή δύναμη στην καρδιά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στους σχεδιασμούς της Κομμουνιστικής Διεθνούς, γεγονός που επέτρεψε στο μικρό βρετανικό κόμμα να ασκήσει μια επίδραση μεγαλύτερη του πολιτικού και εκλογικού μεγέθους του στη διαμόρφωση ορισμένων συνδικαλιστικών και πολιτικών τακτικών της Κομμουνιστικής Διεθνούς εκείνη την περίοδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Ενιαίο Μέτωπο, Λαϊκό Μέτωπο, Κομμουνιστικό Κόμμα Μεγάλης Βρετανίας, στρατηγική, αντιφασισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
302
Αριθμός σελίδων:
541
Φίλιππος Αθανασόπουλος, Από το Ενιαίο στο Λαϊκό Μέτωπο. Συνέχειες και ασυνέχειες της μετωπικής στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (1929-1935).pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο