Η ΥΜ ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά τη Μετανακτορική περίοδο: οι ενδείξεις από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3255580 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-12-08
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ψύχας Αδριανός
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Ελευθέριος Πλάτων
Μέλος: καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη (συμβουλευτική επιτροπή)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Παπαδάτος (συμβουλευτική επιτροπή)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Βαβουρανάκης (εξεταστική επιτροπή)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Κοπανιάς (εξεταστική επιτροπή)
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Βασίλειος Πετράκης (εξεταστική επιτροπή)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ανδρέας Βλαχόπουλος (εξεταστική επιτροπή)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΥΜ ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά τη Μετανακτορική περίοδο: οι ενδείξεις από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΥΜ ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά τη Μετανακτορική περίοδο: οι ενδείξεις από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τα αποτελέσματα της παράλληλης εξέτασης του μετανακτορικού υλικού (αρχιτεκτονική και κεραμεική) από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας. Η μελέτη της κεραμεικής και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων έχει σκοπό να παρουσιάσει, αναλυτικά, την κατοίκηση στους δύο λόφους και να εντάξει τη θέση στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της Μετανακτορικής περιόδου στον κόλπο της Σητείας και της βορειοανατολικής Κρήτης, ευρύτερα. Σημαντικός άξονας της έρευνας αποτελεί η εξέλιξη των κεραμεικών σχημάτων και η κατανόηση των υλών τους, ώστε να επιτευχθεί, όσο το δυνατόν, η ανασύνθεση του κοινωνικού-οικονομικού ρόλου του Πετρά σε σχέση με το οικιστικό δίκτυο της ενδοχώρας της σύγχρονης Σητείας και με άλλες, σημαντικές, μετανακτορικές εγκαταστάσεις κατά μήκος του νησιού (π.χ. Παλαίκαστρο, Ζάκρος, Μόχλος, Γουρνιά, Κνωσός, Αγία Τριάδα, Χανιά κ.ά.). Παράλληλα, η συμμετοχή των κατοίκων του Πετρά στις τυπολογικές εξελίξεις της ΥΜ ΙΙΙ Κρήτης επιβεβαιώνεται και μέσα από την ανάλυση της αρχιτεκτονικής και των επιμέρους μορφολογικών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου, που βρίσκουν παράλληλα στις παραπάνω, αναφερθείσες, θέσεις. Ιδιαίτερα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση της θεμελίωσης μετανακτορικών κοινοτικών κτιρίων επάνω από τα -εν μέρει, ορατά- ερείπια των τάφων, του πρωιμότερου ΠΜ Ι-ΜΜ ΙΒ νεκροταφείου, στον Λόφο ΙΙ, στην ανάλυση των κεραμεικών σχημάτων που βρέθηκαν σε αυτά τα κτίρια, και στην πιθανή ερμηνεία αυτής της επιλογής, τόσο αρχιτεκτονικά όσο και ιδεολογικά. Συμπερασματικά, η έρευνα επιτρέπει να αναγνωριστεί η ιστορία της εγκατάστασης στους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ/Γ περίοδο, επιβεβαιώνει την κομβική γεωπολιτική του θέση και αναδεικνύει τον πολιτικο-οικονομικό, και τον ιστορικό, πιθανά, ρόλο του κατά την, «ταραχώδη», Μετανακτορική περίοδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Πετράς, Κρήτη, Μετανακτορική περίοδος, Κεραμεική, Αρχιτεκτονική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
443
Αριθμός σελίδων:
684
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-12-08.

ΔΔ. Αδριανός Ψύχας. Τόμος A (Κείμενο).pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-12-08.

 


ΔΔ. Αδριανός Ψύχας. Τόμος Β (Πίνακες).zip
37 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.