Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και δικαιώματα του μισθωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257864 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-25
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Αλεξιάδης Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
α) Γεώργιος Μεντής, Αναπληρωτής Καθηγητής
β) Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής
γ) Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και δικαιώματα του μισθωτή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης Χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και δικαιώματα του μισθωτή
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης των πιο ουσιωδών στοιχείων του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το θέμα της ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης leasing και το θέμα των δικαιωμάτων του μισθωτή. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης γενικά και θα πραγματευτεί το ζήτημα της έννοιας, της νομικής φύσης της σύμβασης, των ειδών με τα οποία ο θεσμός του leasing εμφανίζεται στην πρακτική των συναλλαγών, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα αναφορικά με το leasing και θα γίνει και η διάκριση του θεσμού από συναφείς δικαιοπραξίες που συναντώνται στον Αστικό Κώδικα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει λόγος για τη σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατάρτισή της, ποια είναι τα συμβαλλόμενα μέρη και ποιο είναι το αντικείμενο του leasing. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο καταβλητέο μίσθωμα και στους τρόπους καταβολής του, καθώς και στη διάρκεια της σύμβασης και περιεχόμενο που αυτή πρέπει να έχει, αλλά και τη δημοσιότητα που απαιτείται προκειμένου να είναι έγκυρη και να αναπτύξει έννομα αποτελέσματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην κατ’ ιδίαν λειτουργία της χρηματοδοτικής μίσθωσης και συγκεκριμένα στις έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε προμηθευτή και εκμισθώτρια εταιρεία, αλλά και ανάμεσα σε εκμισθωτή και μισθωτή. Σε σχέση με αυτές τις έννομες σχέσεις στη συνέχεια θα πραγματευτούμε το θέμα των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ως άνω ιδιότητες των συμβαλλομένων προσώπων, αλλά και το θέμα της εκχώρησης των απαιτήσεων της εκμισθώτριας και τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή την εκχώρηση ανάμεσα στον προμηθευτή και το μισθωτή.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στο ζήτημα της ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία προκύπτει από την παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων τόσο εκ μέρους του μισθωτή, όσο και εκ μέρους του εκμισθωτή. Ύστερα δε από όλα τα παραπάνω θα ακολουθήσει επίλογος, στον οποίο θα καταγράφονται και τα συμπεράσματα που προκύπτουν ως πόρισμα, μετά την εξέταση και ανάλυση όλων των παραπάνω παραμέτρων σχετικά με το θεσμό του leasing.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
χρηματοδοτική μίσθωση, εκμισθωτής, μισθωτής, προμηθευτής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
14
Αριθμός σελίδων:
47
ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ_ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ.pdf (859 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο