Διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών: Απόψεις, αντιλήψεις και διδακτική πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257881 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Καναργελίδου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών: Απόψεις, αντιλήψεις και διδακτική πράξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών: Απόψεις, αντιλήψεις και διδακτική πράξη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ερευνά τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας, τη χρήση πρακτικών στην καθημερινή πράξη σχετικών με αυτήν, αλλά και το βαθμό όπου το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, τα έτη υπηρεσίας και η ειδικότητα των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής τους ικανότητας. Η έρευνα διεξάχθηκε σε 146 εκπαιδευτικούς και συγκέντρωσε ποσοτικά αποτελέσματα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics, V21 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλό βαθμό διαπολιτισμικής ικανότητας. Παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας και αντιλαμβάνονται τα συστατικά χαρακτηριστικά της. Επίσης, διαθέτουν έναν ικανοποιητικό βαθμό διαπολιτισμικής ικανότητας, γεγονός που αναδεικνύει ότι συνθέτουν το προφίλ ενός διαπολιτισμικά ικανού εκπαιδευτικού ακολουθώντας πρακτικές που δε θεωρούνται παραδοσιακές και δεν οδηγούν σε πολιτισμική αφομοίωση. Ακολούθως, αναδείχθηκε ότι οι παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, τα έτη προϋπηρεσίας επηρεάζουν το βαθμό της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, στην έρευνα παρατηρήθηκαν περιορισμοί, λόγω την πανδημίας COVID-19 σχετικά με τη δυσκολία χορήγησης των ερωτηματολογίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμική ικανότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτικός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
134
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-07-25.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΟΥ_ΑΝΝΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-07-25.