Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257915 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-02-01
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Παπακοσμά Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Τσουρουφλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να προβεί σε μια ειδικότερη ανάλυση των δικαιωμάτων των διοικουμένων που χρήζουν προστασίας κατά τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων. Η Φορολογική Διοίκηση έχοντας ως στόχο τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής υπεισέρχεται στην προσωπική σφαίρα των ελεγχόμενων και δοκιμάζει τα όρια των δικαιωμάτων τους. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο οι εξουσίες των φορολογικών οργάνων να συνοδεύονται από αντίστοιχες νομικές εγγυήσεις. Έτσι, στο Ά Μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους φορολογικούς ελέγχους και αναλύονται τα είδη τους, τα αρμόδια όργανα για τη διενέργειά τους και οι εξουσίες που αυτά διαθέτουν, καθώς και τα αποτελέσματα της ελεγκτικής διαδικασίας. Ενώ στο Β' Μέρος γίνεται ανάλυση των νομικών εγγυήσεων που έχουν θεσπιστεί υπέρ των διοικουμένων στο στάδιο των φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα, εξετάζεται το φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο, το δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης των φορολογουμένων, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, οι αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων και της χρηστής διοίκησης καθώς και το δικαίωμα της ανταπόδειξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
φορολογικό, προστασία διοικουμένων, φορολογικός έλεγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
36
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους - Παπακοσμά Μαρία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Παπακοσμά ΥΔ.PDF
598 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.