Μελέτη και επεξεργασία προφορικού λόγου ελληνόφωνων ατόμων με νόσο Alzheimer

Διπλωματική Εργασία uoadl:3292135 184 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσική Τεχνολογία
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-14
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Βαλασκατζής Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας, Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.

Σταμούλη Σπυριδούλα, Συνεργαζόμενη ερευνήτρια ΙΕΛ, Διδάκτωρ Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου [ΙΕΛ]/ Ε.Κ. Αθηνά.

Κατσαμάνης Αθανάσιος, Κύριος ερευνητής ΙΕΛ, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της Behavioral Signal Technologies Inc, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου [ΙΕΛ]/ Ε.Κ. Αθηνά.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και επεξεργασία προφορικού λόγου ελληνόφωνων ατόμων με νόσο Alzheimer
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη και επεξεργασία προφορικού λόγου ελληνόφωνων ατόμων με νόσο Alzheimer
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, που εκπονείται στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ) παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του Σώματος ΚΕιμένων Προφορικού Λόγου Ελληνόφωνων Ατόμων με Νευρογνωστικές Διαταραχές [ΣΚΕΠΛΕΑΝΔ]. Θεματικός, λοιπόν, πυρήνας είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων συνεχούς προφορικού λόγου από ελληνόφωνο πληθυσμό με νόσο Αλτσχάιμερ ήπιας μορφής [mild Alzheimer’s Disease] Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε βάσει των προδιαγραφών του πολυγλωσσικού αποθετηρίου DementiaBank/TalkBank, καθώς απώτερος στόχος της έρευνας είναι η παραχώρηση των δεδομένων της πειραματικής ομάδας στο συγκεκριμένο αποθετήριο. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε πρότυπο πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων συνεχούς λόγου από άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, ενώ για τη μεταγραφή και την επισημείωση των δεδομένων ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές του προτύπου συστήματος CHAT. Για την πειραματική μας ομάδα συγκεντρώθηκαν συνολικά δεδομένα από επτά γυναίκες και δέκα άνδρες, ηλικίας από πενήντα ώς ογδόντα ετών, ενώ για την ομάδα ελέγχου από δώδεκα γυναίκες και οχτώ άνδρες ίδιου ηλικιακού φάσματος και χωρίς νευρογνωστικές διαταραχές [Neurocognitive Disorders]. Τα επισημειωμένα δεδομένα επιδιώκεται μελλοντικά να αξιοποιηθούν ως σώμα εκπαίδευσης ενός ταξινομητή [classifier] για τη διάκριση μεταξύ ατόμων με νόσο Alzheimer και υγιών ενηλίκων με βάση τον προφορικό τους λόγο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Σώμα Κειμένων, νόσος Αλτσχάιμερ, νευρογνωστικές διαταραχές, συνεχής προφορικός λόγος, ελληνόφωνοι, DementiaBank
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
41
master_thesis_ Valaskatzis.pdf (986 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο