Μικρά Αναθήματα Αθλητών στα Αρχαία Ελληνικά Ιερά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3301715 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τζανετάκης Αλέξανδρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Πάνος Βαλαβάνης, Ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Σοφία Ανεζίρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας, ΕΚΠΑ
Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατάκης, Αναπληρωτής καθηγητής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δημάκης, Επίκουρος καθηγητής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Αναστασίου, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ
Ευάγγελος Αλμπανίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΔΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μικρά Αναθήματα Αθλητών στα Αρχαία Ελληνικά Ιερά
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μικρά Αναθήματα Αθλητών στα Αρχαία Ελληνικά Ιερά
Περίληψη:
Στην διατριβή αυτή εξετάζονται τα μικρά αναθήματα, τα οποία αφιερώνονταν στα ιερά από τους αθλητές, οι οποίοι άλλοτε μεν εν όψει του επικείμενου αγώνα ζητούσαν την συνδρομή της θεότητας άλλοτε δε και μετά την επιτυχή κατάληξή του, ήθελαν να την ευχαριστήσουν για την προσφερθείσα βοήθεια. Η επιλογή του όρου « μικρά » δεν έχει σκοπό να προσδιορίσει το μέγεθος ή την αξία του αναθήματος αλλά να αντιδιαστείλει το σύνολο των αναθημάτων αυτών με τους ανδριάντες νικητών, οι οποίοι ανιδρύονταν στα ιερά και ως εκ τούτου η χρήση του όρου «μικρά» θα πρέπει να θεωρηθεί ως εν μέρει τουλάχιστον συμβατική. Τα αναθήματα μικρής κλίμακας, τα οποία ανατίθεντο στα ιερά εκ μέρους των αθλητών ήσαν αθλητικά όργανα, όπως δίσκοι, αλτήρες, μέρη του εξοπλισμού των αθλητών όπως στλεγγίδες, χάλκινα αγαλμάτια αθλητών, χάλκινα αγγεία αλλά και τα έπαθλα τα οποία είχαν προηγουμένως απονεμηθεί, όπως διάφορα μεταλλικά αγγεία και Παναθηναϊκοί αμφορείς. Τα αναθήματα που σχετίζονται με τους ιππικούς αγώνες και τις αρματοδρομίες περιλαμβάνουν τμήματα αρμάτων και ιπποσκευής, κεραμικούς πίνακες, χάλκινους τροχίσκους αλλά και χάλκινα ειδώλια ίππων και αναβατών. Η εργασία στοχεύει στην δημιουργία ενός corpus των μικρών αθλητικών αναθημάτων στα ιερά και στην μελέτη τους σε σχέση με τον χώρο εύρεσης αλλά και την εξέταση της κοινωνικής και οικονομικής τάξης των αναθέτων, καθώς και στην διερεύνηση της διαδρομής τους δοθέντος ότι αργότερα μερικά αποτέλεσαν ταφικά κτερίσματα. Η διατριβή αποτελείται από δύο τόμους : Ο πρώτος ( Α΄) τόμος συνιστά το κύριο τμήμα της μελέτης και διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια, ακολουθούμενα από τα παραρτήματα. Στην Εισαγωγή τίθενται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία και τα κριτήρια με βάση τα οποία ένα εύρημα θεωρείται ως αθλητικό ανάθημα. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η αναθηματική πρακτική και στο δεύτερο οι διακρίσεις των αναθημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους αγώνες και το τέταρτο στα ανατιθέμενα όργανα άθλησης ενώ το πέμπτο στα έπαθλα τα οποία αργότερα, και μετά την απονομή τους, ανατίθεντο. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται τα χάλκινα ειδώλια τα οποία ανέθεταν οι αθλητές στα ιερά και το έβδομο τα αναθήματα των ιππικών αγώνων. Η εργασία κλείνει με το όγδοο κεφάλαιο όπου εξετάζεται η διαδρομή των αναθημάτων και με το ένατο κεφάλαιο όπου εκτίθενται τα συμπεράσματα. Ο δεύτερος (Β΄) τόμος περιλαμβάνει την Βιβλιογραφία, την προέλευση των εικόνων, τους καταλόγους των αντικειμένων τα οποία εξετάσθηκαν καθώς και με τους 115 σχετικούς πίνακες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαίοι Αθλητικοί Αγώνες, Αναθήματα Αθλητών, Δίσκοι, Αλτήρες, Στλεγγίδες, Παναθηναϊκοί αμφορείς, Χάλκινα ειδώλια αθλητών, Έπαθλα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
1924
Αριθμός σελίδων:
691
Athletic_Votive_Offerings.pdf (31 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο