Χαρακτηρισμός ραδιενεργών υλικών με την τεχνική της in-situ φασματοσκοπίας-γ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3307687 39 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-21
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Θεμελής Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών υλικών με την τεχνική της in-situ φασματοσκοπίας-γ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών υλικών με την τεχνική της in-situ φασματοσκοπίας-γ
Περίληψη:
Το πρόβλημα του χαρακτηρισμού των ιστορικών ραδιενεργών καταλοίπων σε μια πυρηνική εγκατάσταση αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με το σχέδιο αποξήλωσης της εγκατάστασης, την τελική διαχείριση των υλικών αυτών, καθώς και την ακτινοπροστασία των εργαζομένων, του πληθυσμού και του περιβάλλοντος. Ραδιενεργά αντικείμενα, καθώς και δοχεία που περιέχουν διάφορα ραδιενεργά υλικά, πρέπει να χαρακτηρισθούν ως προς τη συγκέντρωση των ραδιονουκλιδίων πριν από την τελική τους διάθεση σαν ραδιενεργά κατάλοιπα.
Οι καταστροφικές μέθοδοι χαρακτηρισμού των υλικών, αν και είναι οι πιο ακριβείς, έχουν υψηλό κόστος και σημαντικό βαθμό δυσκολίας συμπεριλαμβανομένης της ακτινοπροστασίας του προσωπικού καθώς προϋποθέτουν την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία των αντικειμένων. Αντίθετα, η μέθοδος της in-situ φασματοσκοπίας-γ έχει αποδειχθεί ως αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος για το μη καταστροφικό ραδιολογικό χαρακτηρισμό των αντικειμένων αυτών.
Ωστόσο, η μη ομοιογενής σύσταση και τα διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα των ραδιενεργών υλικών και αντικειμένων καθιστούν τον ποσοτικό χαρακτηρισμό τους ως ιδιαίτερα δύσκολο έργο.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειραματικές μελέτες in-situ φασματοσκοπίας-γ σε συνδυασμό με προσομοιώσεις Monte-Carlo για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που έχει σαν σκοπό τον χαρακτηρισμό ραδιενεργών υλικών. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε στον χαρακτηρισμό και στη κατηγοριοποίηση ενός συνόλου ενεργοποιημένων ή ρυπασμένων αντικειμένων που βρίσκονται στη προσωρινή αποθήκη ραδιενεργών υλικών στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Χαρακτηρισμός, Ραδιενεργά υλικά, Φασματοσκοπία-γ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
40
Διπλωματική Θεμελής Χρήστος (1) (1).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο