Μελέτη έκλουσης φαρμακευτικών μορίων από υγροχρωματογραφία μικυλλίων παρουσία του επιφανειοδραστικού Tween 80 και εφαρμογή στη προσομοίωση βιολογικών διεργασιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3327442 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-09
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τριγώνη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ειρήνη Παντερή, Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Φώτης Τσόπελας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Άννα Τσαντίλη- Κακουλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη έκλουσης φαρμακευτικών μορίων από υγροχρωματογραφία μικυλλίων παρουσία του επιφανειοδραστικού Tween 80 και εφαρμογή στη προσομοίωση βιολογικών διεργασιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη έκλουσης φαρμακευτικών μορίων από υγροχρωματογραφία μικυλλίων παρουσία του επιφανειοδραστικού Tween 80 και εφαρμογή στη προσομοίωση βιολογικών διεργασιών
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε αρχικά ο μηχανισμός έκλουσης
φαρμακευτικών δραστικών ουσιών, με την μέθοδο της υγροχρωματογραφίας παρουσία
μικυλλίων, χρησιμοποιώντας το μη ιοντικό τασιενεργό Tween 80. Έπειτα, βάση του
συντελεστή κατακράτησης που προέκυψε πειραματικά των 84 φαρμάκων που
αναλύθηκαν, έγινε συσχέτιση με ορισμένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες, οι οποίες
είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων φαρμάκων.
Για τον προσδιορισμό των συντελεστών κατακράτησης, χρησιμοποιήθηκε για την
στατική φάση στήλη αντιστρόφου φάσεως σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 370C και ως
διαλύτης έκλουσης το ρυθμιστικό διάλυμα, με pH 7,4, το οποίο περιείχε το μη ιοντικό
τασιενεργό Tween 80. Για λόγους προσομοίωσης του γαστρεντερικού σωλήνα που
παρουσιάζει διαβάθμιση pH και με δεδομένο πως τα όξινα φάρμακα εμφανίζουν
μειωμένο ιοντισμό και αυξημένη λιποφιλία σε όξινες τιμές pH, 30 από τα φάρμακα που
μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας (κυρίως όξινα και αμφολυτικά)
διερευνήθηκαν και σε pH 5,5 του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος.
Πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των συντελεστών κατακράτησης που
προέκυψαν (logkwTween80) με τον συντελεστή μερισμού και με τον συντελεστή
κατανομής, εξάγοντας και οι δύο, αρκετά επιτυχημένα αποτελέσματα συσχέτισης.
Έπειτα, έγιναν επιπλέον συσχετίσεις μεταξύ πάλι των logkTween80 με τους αντίστοιχους
συντελεστές που είχαν προκύψει σε παρόμοια πειράματα με την χρήση διαφορετικών
τασιενεργών, αλλά και με τους συντελεστές χρωματογραφίας ακινητοποιημένων
τεχνητών μεμβρανών IAM. Όλες οι συσχετίσεις, εκτός της ΙΑΜ, ήταν ικανοποιητικές.
Τέλος, μελετήθηκε η συσχέτιση με ορισμένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες. Ενδεικτικά,
πραγματοποιήθηκε μέτρια συσχέτιση με την κυτταρική διαπερατότητα μέσω
επιθηλιακών κυτταρικών σειρών εντέρου Caco-2 και μη ικανοποιητική συσχέτιση με
την διαπερατότητα μέσω τεχνητών σειρών μεμβρανών, PAMPA. Παράλληλα,
εφαρμόστηκαν μοντέλα πρόβλεψης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συσχέτιση με
πρωτεϊνική σύνδεση και με την απορρόφηση μέσω της γαστρεντερικής οδού
φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα. Τα αποτελέσματα για τα μοντέλα για την
απορρόφηση μέσω της γαστρεντερικής οδού ηταν αρκετά ικανοποητικά, ενώ τα
μοντέλα πρόβλεψής με την πρωτεϊνική σύνδεση ήταν μάλλον μέτρια ικανοποιητικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Βιομιμητική Χρωματογραφία, Μικυλλιακή Χρωματογραφία, Υγροχρωματογραφία, Tween 80, Λιποφιλία, Φαρμακοκινητική, Κυτταρική διαπερατότητα, γαστρεντερική απορρόφηση, πρωτεϊνική σύνδεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
97
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο