ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΣ FLINDERSINE ΩΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3329075 53 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ζαγουρή Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Ι. Κωστάκης Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Π. Μαράκος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΣ FLINDERSINE ΩΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΟΥΣ FLINDERSINE ΩΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ
Περίληψη:
Οι πρωτεϊνικές κινάσες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην μεταγωγή σήματος και στη ρύθμιση πολυάριθμων κυτταρικών διαδικασιών. Η δυσλειτουργία ή η υπερέκφραση τους εμπλέκεται σε πολλές παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κακοηθών νεοπλασιών, του διαβήτη, των αυτοάνοσων νοσημάτων κ.α. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η ρύθμιση της έκφρασής τους ως μέσο αντιμετώπισης ή/και ρύθμισης των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων. Η DYRK1A, μια κινάση σερίνης/ θρεονίνης, παρουσιάζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενώ η υπερέκφραση της κινάσης έχει συσχετιστεί με διάφορες νευρολογικές ασθένειες (Alzheimer & Parkinson). Η μη φυσιολογική έκφραση κινασών τις ίδιας υπεροικογένειας όπως η PIM-1, η CLK1, η CLK4 και η GSK3B αλλά και άλλων λιγότερο μελετημένων κινασών (GAK και GSG2) σχετίζεται με διάφορες παθοφυσιολογικές καταστάσεις όπως η ογκογένεση και ο διαβήτης. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη αναστολέων έναντι των παραπάνω κινασών αποτελεί μια ενδιαφέρουσα θεραπευτική προσέγγιση. Προηγούμενη ερευνητική μελέτη της ομάδα μας έδειξε ότι το Flindersine, ένα αλκαλοειδές πυρανοκινολινόνης, παρουσιάζει αξιοσημείωτη δράση έναντι της DYRK1A. Την παρατήρηση αυτή ακολούθησε η σύνθεση νέων σπειρανικών αναλόγων του Flindersine ώστε να μελετηθούν περαιτέρω οι σχέσεις δομής δράσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης των μορίων που είχαν ήδη συντεθεί με το ενεργό κέντρο της DYRK1A, όπως και η σύνθεση νέων αναλόγων με στόχο τη βελτιστοποίηση της δράσης έναντι της DYRK1A. Επίσης μέσω της σύγκρισης των φαρμακολογικών δεδομένων με τα αποτελέσματα των in silico υπολογισμών, έγινε προσπάθεια πρόβλεψης της διαμόρφωσης του Flindersine εντός του ενεργού κέντρου της DYRK1A. Η φαρμακολογική αξιολόγηση των αναλόγων του Flindersine που έχουν συντεθεί μέχρι σήμερα από την ερευνητική μας ομάδα, υπέδειξαν αξιοσημείωτη συγγένεια και με άλλες κινάσες όπως η PIM-1. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και μας καθοδηγούν στην περαιτέρω μελέτη των αναλόγων αυτών ως αναστολέων κινασών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
flindersine,κινάσες, αναστολείς,κρυσταλλογραφία,PIM1,DYRK1A
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
123
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-05-26.

Zagouri.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-05-26.