Ανοσογονικά πεπτίδια (βιοδείκτες) στο αίμα και στον μυελό των οστών μετά την θεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα-παράγοντες που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3356131 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-19
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Χιώτη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κοττέας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ουρανία Τσιτσιλώνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιλογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσογονικά πεπτίδια (βιοδείκτες) στο αίμα και στον μυελό των οστών μετά την θεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα-παράγοντες που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανοσογονικά πεπτίδια (βιοδείκτες) στο αίμα και στον μυελό των οστών μετά την θεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα-παράγοντες που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία
Περίληψη:
Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια αιματολογική κακοήθεια που προκαλείται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων και από μια σύνθετη σειρά γενετικών και επιγενετικών αλλαγών. Για τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την πορεία των ασθενών με ΠΜ χρησιμοποιούνται διαγνωστικοί και προγνωστικοί βιοδείκτες που συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των θεραπευτικών επιλογών των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγραφούν οι κύριες κατηγορίες διαγνωστικών και προγνωστικών βιοδεικτών στο ΠΜ και να διερευνηθεί ποιοι είναι οι βιοδείκτες που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία στο αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με ΠΜ. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Google Scholar και Pubmed. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς χρονολογικό περιορισμό και με τη χρήση των όρων (μεμονωμένα και σε συνδυασμό) : “multiple myeloma”, “treatment”, “response”, “biomarkers”, “immunogenic peptides”. Ένας βιοδείκτης ορίζεται ως ένα χαρακτηριστικό που μετράται αντικειμενικά και αξιολογείται ως δείκτης φυσιολογικών βιολογικών διεργασιών, παθογόνων διεργασιών ή φαρμακολογικής απόκρισης σε έναν θεραπευτικό παράγοντα. Οι βιοδείκτες ανιχνεύονται σε σωματικά υγρά ή άλλους ιστούς και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως γονιδιωματικοί, μεταγραφικοί, πρωτεομικοί και κλινικοπαθολογικοί, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς και προγνωστικούς σκοπούς. Στο ΠΜ προσδιορίζονται κλινικά καθιερωμένοι βιοδείκτες όπως η πρωτεΐνη Μ και η β2 μικροσφαιρίνη, αλλά και μια σειρά βιοδεικτών όπως τα επίπεδα της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας, βιοδείκτες που αντικατοπτρίζουν την αποικοδόμηση του κολλαγόνου με τη μεσολάβηση των οστεοκλαστών, κυτταρογενετικές ανωμαλίες, ανωμαλίες πρωτεϊνών και τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και το κυκλοφορούν DNA. Αυτοί οι βιοδείκτες, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (PET/CT), παρέχoυν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική πορεία, τη θεραπεία και την έκβαση του ΠΜ. Οι βιοδείκτες αποτελούν αναπόσπαστα εργαλεία για τη διάγνωση, την πρόγνωση, και τη διαχείριση του ΠΜ. Η ανάπτυξη των βιοδεικτών στο ΠΜ προχωρά με ταχείς ρυθμούς, υποκινούμενη από τις νέες τεχνολογίες και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζονται από μια βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας του μυελώματος με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοδείκτες, Αίμα, Μυελός οστών, Πολλαπλούν μυέλωμα, Θεραπευτική ανταπόκριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
77
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

PRINTABLE_230823_MSc_Chioti_final παρουσιασης-1.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.