Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στην επανεμφάνιση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο του μαστού: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359290 67 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-22
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τσακερίδου Δήμητρα-Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης - Σαψάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στην επανεμφάνιση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο του μαστού: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στην επανεμφάνιση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο του μαστού: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λοίμωξη του εγχειρητικού πεδίου είναι η πιο συνήθης μετεγχειρητική επιπλοκή
που παρουσιάζουν ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο του μαστού και
υποβλήθηκαν σε σχετική επέμβαση. Η παρουσία λοίμωξης στο εγχειρητικό πεδίο μπορεί να
επηρεάσει την πορεία της νόσου για τους ασθενείς αυτούς αυξάνοντας αφενός τον κίνδυνο
για επανεμφάνιση της νόσου και αφετέρου τον κίνδυνο θανάτου.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιηθήκε προκειμένου να
υπάρξουν συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης
στην επανεμφάνιση και την επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο
του μαστού. Συγκεκριμένα, την επίδαση της μετεγχειρητικής λοίμωξης σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε εκτομή νεοπλάσματος του μαστού, καθώς και τη συσχέτιση της
μετεγχειρητικής λοίμωξης με την επιβίωση ή/και τη θνησιμότητα του ασθενή.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραμγατοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση στις επιστημονικές βάσεις
δεδομένων: Pubmed, Cochrane και Embrase με συναφείς όρους ως λέξεις κλειδιά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 16 άρθρα στα οποία μελετήθηκε η επίδραση
της παρουσίας μετεγχειρητικής λοίμωξης του εγχειρητικού πεδίου στην επανεμφάνιση της
νόσου και την επιβίωση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο του μαστού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει σε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
της μετεγχειρητικής λοίμωξης του εγχειρητικού πεδίου σε ασθενείς που πάσχουν από
νεοπλασματική νόσο του μαστού στην επανεμφάνιση της νόσου και την επιβίωσή τους. Μελέτες που δεν απέδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση συνήθως εξέταζαν μκρότερο
δείγμα ασθενών. Ακόμη, οι έρευνες που αναλύουν αποκλειστικά την παραπάνω συσχέτιση
είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς στις περισσότερες δεν γίνεται εκτεταμένη ανάλυση
όσον αφορά τη λοίμωξη του χεγχειρητικού πεδίου, αλλά γίνεται αναφορά και σε άλλου
είδους επιπλοκών. Για το λόγο αυτό απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και κλινικές δοκιμές που
θα εστιάζουν αποκλειστικά στη συσχέτιση της μετεγχειρητικής λοίμωξης με την
επανεμφάνιση και την επιβίωση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο του μαστού.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: breast cancer recurrence, breast cancer survival, breast cancer prognosis,
breast cancer postoperative infection, breast cancer postoperative infection factors, breast
cancer postoperative cellulitis, breast cancer postoperative complications, breast cancer
postoperative infection recurrence, breast cancer postoperative infection survival, breast
cancer postoperative infection prognosis, breast cancer postoperative complications
recurrence, breast cancer postoperative complications survival, breast cancer postoperative
complications prognosis, breast cancer postoperative site infection.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επανεμφάνιση καρκίνου του μαστού, Επιβίωση καρκίνου του μαστού, Μετεγχειρητική λοίμωξη καρκίνου του μαστού, Παράγοντες μετεγχειρητικών λοιμώξεων καρκίνου του μαστού, Μετεγχειρητική φλεγμονή καρκίνου του μαστού, Μετεγχειρητικές επιπλοκές καρκίνου του μαστού, Επανεμφάνιση μετεγχειρητικής λοίμωξης καρκίνου του μαστού, Επιβίωση μετεγχειρητικής λοίμωξης καρκίνου του μαστού, Πρόγνωση μετεγχειρητικής λοίμωξης καρκίνου του μαστού, Επανεμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών καρκίνου του μαστού, Επιβίωση μετεγχειρητικών επιπλοκών καρκίνου του μαστού, Πρόγνωση μετεγχειρητικών επιπλοκών καρκίνου του μαστού, Μετεγχειρητική λοίμωξη εγχειρητικού πεδίου καρκίνου του μαστού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
81
ΤΣΑΚΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.pdf (797 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο