Ανάλυση βιωσιμότητας για τον κλάδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συγκριτικής αξιολόγησης μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364463 51 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-12
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σωτηρίου Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δασκαλάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση βιωσιμότητας για τον κλάδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συγκριτικής αξιολόγησης μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση βιωσιμότητας για τον κλάδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συγκριτικής αξιολόγησης μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η κατάσταση βιωσιμότητας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και του κλάδου εν γένει. Για τη διερεύνηση χρησιμοποιούνται υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας τα οποία έχουν επιλεχθεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βάσει όγκου κατανάλωσης για την περίοδο 2019-2021. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποδείγματος γραμμικής πιθανότητας του Grammatikos & Gloubos (1984) στο σύνολο του ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας για την συγκεκριμένη περίοδο και έξι από τις δέκα εταιρείες ταξινομούνται ως μη βιώσιμες. Εφαρμόζοντας ωστόσο το επικαιροποιημένο αντίστοιχο υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης που αναπτύχθηκε από τους Daskalakis et al. (2022) το επίπεδο βιωσιμότητας του κλάδου βελτιώνεται και δύο εταιρείες ταξινομούνται ως μη βιώσιμες. Για την περαιτέρω διερεύνηση της βιωσιμότητας χρησιμοποιήθηκε επιπρόσθετα και το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης του Altman (2017), με το οποίο επικαιροποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο Z’’ Score υπόδειγμα (1983). Για το 2021 ο κλάδος εμπίπτει στη Γκρίζα Ζώνη ταξινόμησης που προσδιορίστηκε για αυτό το υπόδειγμα και δύο εταιρείες ταξινομήθηκαν ως μη βιώσιμες. Προκειμένου να ελεγχθεί εάν τα αποτελέσματα επηρεάζονται από την δραστηριότητα των εταιρειών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις διαφοροποιείται αρκετά από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιήθηκαν οι διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις, που βάσει απόφασης της ΡΑΕ υποχρεούνται να δημοσιεύουν οι εταιρείες του κλάδου. Χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέρχονται αποκλειστικά από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ο κλάδος στο σύνολο του εμπίπτει στην περιοχή μη βιωσιμότητας και τέσσερις εταιρείες ταξινομούνται ως μη βιώσιμες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας, ανάλυση βιωσιμότητας, κλάδος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας , μοντέλο γραμμικής πιθανότητας, Altman μοντέλο Logit.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
72
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.pdf (902 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο