Μελέτη της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης στον αθλητή υψηλών επιδόσεων (Study of the patellofemoral joint of the elite athlete)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3370339 39 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-12-04
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σαμέλης Παναγιώτης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Όλγα Σαββίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευστάθιος Χρονόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Κουλουβάρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ανδρέας Μαυρογένης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Μαστρόκαλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηλίας Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης στον αθλητή υψηλών επιδόσεων (Study of the patellofemoral joint of the elite athlete)
Γλώσσες διατριβής:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης στον αθλητή υψηλών επιδόσεων (Study of the patellofemoral joint of the elite athlete)
Περίληψη:
Η αστάθεια της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (ΕΜΑ) αποτρέπει το άτομο από συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και αποθαρρύνει την επιδίωξη υψηλών αθλητικών επιδόσεων. Νεαρή ηλικία εμφάνισης πρωτοπαθούς (οξέος, τραυματικού) εξαρθρήματος της επιγονατίδας σχετίζεται με αυξημένο αριθμό και βαρύτητα υποκείμενων παραγόντων που προδιαθέτουν σε επιγονατιδομηριαία αστάθεια σε σύγκριση με ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, στους νεαρούς ασθενείς το εξάρθρημα της επιγονατίδας προκαλείται μετά από σχετικά μικρή φόρτιση της ΕΜΑ. Αντιθέτως, το εξάρθρημα της επιγονατίδας είναι εξαιρετικά σπάνιο σε αθλητές υψηλών επιδόσεων παρά την επανειλημμενη έκθεση σε σχετικά αυξημένα φορτία. Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι η αυξημένη σταθερότητα της ΕΜΑ σε αθλητές πρωταθλητικού επιπέδου οφείλεται στην υποκείμενη ανατομία, η οποία διαφέρει όχι μόνο από τους ασθενείς με επιγονατιδομηριαία αστάθεια, αλλά και από τον γενικό ασυμπτωματικό πληθυσμό. Δείκτες της ΕΜΑ, όπως ο δείκτης Insall-Salvati, η γωνία της μηριαίας τροχιλίας, το βάθος της μηριαίας τροχιλίας, η κλίση του έξω τοιχώματος της μηριαίας τροχιλίας, η ασυμμετρία των τοιχωμάτων της μηριαίας τροχιλίας και η απόσταση κνημιαίου κυρτώματος και μηριαίας τροχιλίας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ αθλητών υψηλών επιδόσεων και γενικού ασυμπτωματικού πληθυσμού, υποδεικνύοντας έτσι αυξημένη σταθερότητα της ΕΜΑ στους πρώτους. Δεν βρέθηκε διαφορά για άλλους δείκτες επιγονατιδομηριαίας αστάθειας, όπως η κλίση της επιγονατίδας, η γωνία επαλληλίας και δείκτης κάλυψης τροχιλίας – επιγονατίδας. Επομένως η παρούσα μελέτη συμπληρώνει την υπάρχουσα γνώση για την σταθερότητα της ΕΜΑ, η οποία είναι μέγιστη στους αθλητές υψηλών επιδόσεων και, τουλάχιστον εν μέρει, οφείλεται σε ιδιαίτερη – καλύτερη - οστική ανατομία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι εκτός από την φυσιολογική ανατομία της ΕΜΑ, παράγοντες όπως ο νευρομυϊκός συντονισμός μεταξύ κορμού και άκρων καθώς και η αποφασιστικότητα για υψηλές αθλητικές επιδόσεις αποτελούν αναπόσπαστα χαρακτηριστικά του πρωταθλητή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εξάρθρημα επιγονατίδας, Αθλητές υψηλών επιδόσεων, Δυσπλαστική μηριαία τροχιλία, Επιγονατιδομηριαία δυσπλασία, Δείκτες επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
429
Αριθμός σελίδων:
215
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Samelis_Panagiotis_PhD.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.