Μορφές Ευθανασίας και Ηθικά Διλλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370479 28 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-12-02
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Νίκα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Ηθικής, Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Μαρία Κ. Χωριανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Φιλόθεος-Φώτιος Μαρούδας, Δρ Φιλοσοφίας, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μορφές Ευθανασίας και Ηθικά Διλλήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μορφές Ευθανασίας και Ηθικά Διλλήματα
Περίληψη:
Είναι γεγονός ότι η ευθανασία αποτελεί ένα πάντα επίκαιρο, αλλά και ακανθώδες θέμα, δεδομένου ότι περιβάλλεται από πολλά αντικρουόμενα ηθικά επιχειρήματα και ασάφειες. Στη διπλωματική αυτή εργασία κατ’ αρχάς διερευνάται η ιστορική έννοια του όρου «ευθανασία», καθώς και οι διαφορετικές μορφές ευθανασίας που ισχύουν σήμερα (ενεργητική και παθητική ευθανασία, εκούσια, μη εκούσια και ακούσια ευθανασία, υποβοηθούμενη αυτοκτονία). Στη συνέχεια αναλύονται κάποια από τα ηθικά διλήμματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ευθανασία και που προκύπτουν από την ανάλυση των εξής περιπτώσεων: α) της έννοιας της αυτονομίας, β) του δόγματος του διαπράττω και επιτρέπω να συμβεί, γ) του δόγματος του διπλού αποτελέσματος, δ) του ωφελιμιστικού επιχειρήματος και του επιχειρήματος της ολισθηρής πλαγιάς, ε) του Όρκου του Ιπποκράτη και της συνάφειάς του με το ιατρικό καθήκον στ) των θεωριών της θεϊκής επιταγής και του φυσικού δικαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται έμμεση κριτική των επιχειρημάτων σχετικά με την ευθανασία – αναλύοντας ουσιαστικά την ηθική θεωρία από όπου προκύπτουν τα επιχειρήματα. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πρόβλημα νοηματοδότησης των όρων «ζωή», «πόνος» και «θάνατος», αλλά και στα ειδικά υποκείμενα ευθανασίας – νεογνά, ανήλικες και ζώα. Τέλος, παρατίθεται το ισχύον νομικό πλαίσιο της ευθανασίας, καθώς και τα συμπεράσματα της μελέτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ηθική, βιοηθική, ευθανασία, ηθικά διλλήματα, αυτονομία, δόγμα του διαπράττω και αφήνω να συμβεί, δόγμα διπλού αποτελέσματος, ωφελιμισμός, ολισθηρή πλαγιά, Ιπποκρατικός Όρκος, ιατρικό καθήκον, θεϊκή επιταγή, φυσικό δίκαιο, νόημα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
173
Αριθμός σελίδων:
66
Euthanasia_Aikaterini_Nika.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο