Συσχέτιση χρήσης αλκοόλ, άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικής δραστηριότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3370816 310 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-12-07
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Καρασαββίδης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηλίας Τζαβέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Επιστημονική Συνεργάτις, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση χρήσης αλκοόλ, άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικής δραστηριότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση χρήσης αλκοόλ, άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικής δραστηριότητας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το αλκοόλ αποτελεί διαδεδομένη ψυχοδραστική ουσία, με επιπτώσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά. Έχουν εντοπιστεί συσχετίσεις και επιδράσεις της κατανάλωσης και κατάχρησης αλκοόλ στη σεξουαλική συμπεριφορά όλων των φύλων και ηλικιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η ελληνική βιβλιογραφία παραμένει σχετικά περιορισμένη. Σκοπός Έρευνας: Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τις σχέσεις κατάχρησης αλκοόλ και σεξουαλικής συμπεριφοράς και να διερευνήσει προβλεπτικά μοντέλα επισφαλών σεξουαλικών πρακτικών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική, ποσοτική, περιγραφική έρευνα σε 502 ενήλικες, 18 εώς 68 ετών (M.O. = 28.40, T.A. = 9.08) από την Ελλάδα. Εφαρμόστηκε δειγματοληψία ευκολίας με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου μέσω Google Forms και μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση της δειγματοληψίας, πραγματοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις έλεγχου υποθέσεων. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε πως οι αποκλίνουσες νηφάλιες σεξουαλικές συμπεριφορές προκαλούσαν σεξουαλικές συμπεριφορές υπό μέθη σχετιζόμενες με σεξουαλικούς συντρόφους διαμεσολαβούμενες από κατάχρηση αλκοόλ (β = .10, SE = .03, CI95% [.05, .16]) και από θετικές στάσεις προς σεξουαλικές συμπεριφορές υπό την επίρροια αλκοόλ (β = .06, SE = .022, CI95% [.03, .09]), προκαλούσαν σεξουαλικές συμπεριφορές υπό μέθη σχετιζόμενες με χρήση ουσιών διαμεσολαβούμενες από κατάχρηση αλκοόλ (β = .17, SE = .04, CI95% [.10, .24]) και από θετικές στάσεις προς σεξουαλικές συμπεριφορές υπό την επίρροια αλκοόλ (β = .08, SE = .02, CI95% [.03, .13]) και προκαλούσαν σεξουαλικές συμπεριφορές υπό μέθη σχετιζόμενες με αποκλίνουσες πρακτικές διαμεσολαβούμενες από κατάχρηση αλκοόλ (β = .05, SE = .02, CI95% [.01, .11]) και από θετικές στάσεις προς σεξουαλικές συμπεριφορές υπό την επίρροια αλκοόλ (β = .05, SE = .02, CI95% [.02, .09]), 5 μόνο στα άτομα που δεν έκαναν χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών. Διαπιστώθηκε επίδραση των επιπέδων κατάχρησης αλκοόλ στην απροφύλακτη σεξουαλική επαφή υπό επήρεια αλκοόλ, F(2,499) = 38.49, p < .001. Συχνότερη απροφύλακτη σεξουαλική προφύλαξη υπό επήρεια αλκοόλ παρουσίαζαν άτομα με μέτρια κατάχρηση αλκοόλ (Μ.Ο. = 2.08, Τ.Α. = 1.18) συγκριτικά με αυτά με χαμηλή (Μ.Ο. = 1.37, Τ.Α. = .88) (p < .001), άτομα με υψηλή κατάχρηση αλκοόλ (Μ.Ο. = 2.63, Τ.Α. = 1.33) συγκριτικά με αυτά με μέτρια (Μ.Ο. = 2.08, Τ.Α. = 1.18) (p < .001) και άτομα με υψηλή κατάχρηση αλκοόλ (Μ.Ο. = 2.63, Τ.Α. = 1.33) συγκριτικά με αυτά με χαμηλή (Μ.Ο. = 1.37, Τ.Α. = .88) (p < .001). Συμπεράσματα: Οι νηφάλιες σεξουαλικές πρακτικές, οι στάσεις αναφορικά με τη σεξουαλική κοινωνικοποίηση και η κατάχρηση αλκοόλ συνδέονταν με ποικιλία σεξουαλικών πρακτικών υπό μέθη σε μη χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Ακόμη, τα επίπεδα κατάχρησης αλκοόλ συνδέονταν με την απροφύλακτη σεξουαλική επαφή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάχρηση αλκοόλ, Σεξουαλική δραστηριότητα, Άγχος, Κατάθλιψη, Στάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
70
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 4 .1.pdf (515 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Ερωτηματολόγιο Καρασαββίδης.zip
29 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.