Ανάλυση Λόγου στα tweets που δημοσΙεύθηκαν σχετΙκά με την απαγόρευση των αμβλώσεων σε ορΙσμένες πολΙτείες της ΑμερΙκής : Ανάλυση ΣυναΙσθημάτων, ΥβρΙστΙκός Λόγος, Εύρεση ΕπΙχεΙρημάτων

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3370912 55 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Τίτλος:
Ανάλυση Λόγου στα tweets που δημοσΙεύθηκαν σχετΙκά με την απαγόρευση των αμβλώσεων σε ορΙσμένες πολΙτείες της ΑμερΙκής : Ανάλυση ΣυναΙσθημάτων, ΥβρΙστΙκός Λόγος, Εύρεση ΕπΙχεΙρημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημιουργίας:
2023
Συγγραφείς:
ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Λέξεις-κλειδιά:
Twitter, Ανάλυση λόγου, Python, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Κοινωνικά Κινήματα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική