Μελέτη συσχέτισης ενσυναίσθησης και βίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3389048 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τάσιος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Μιχόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Δουζένης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ρωσσέτος Γουρνέλλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Σμυρνής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αρτέμιος Πεχλιβανίδης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Φερεντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννα Γιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης ενσυναίσθησης και βίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης ενσυναίσθησης και βίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας
Περίληψη:
Η έλλειψη γνωσιακών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών της ενσυναίσθησης μπορεί να συσχετιστεί με βίαιη συμπεριφορά. Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε διαφορές στην ενσυναίσθηση μεταξύ τεσσάρων ομάδων σε ένα δείγμα 100 ανδρών συμμετεχόντων εκ των οποίων: (1) 27 βίαιοι παραβάτες με σχιζοφρένεια, (2) 23 μη βίαιοι ασθενείς με σχιζοφρένεια, (3) 25 ασθενείς με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και (4) 25 άτομα από τον γενικό πληθυσμό, που σχημάτισαν την ομάδα ελέγχου. Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας ποσοτικοποιήθηκαν με την κλίμακα θετικού και αρνητικού συνδρόμου(PANSS). Η ενσυναίσθηση μετρήθηκε με το πηλίκο ενσυναίσθησης (EQ). Η θεωρία του νου αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας (α) τη δοκιμασία εσφαλμένης πεποίθησης πρώτης τάξης (β) τη δοκιμασία υπαινιγμού, (γ) τη δοκιμασία αναγνώρισης faux pas και (δ) τη δοκιμασία «διαβάζοντας το μυαλό στα μάτια» (αναθεωρημένη). Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ομάδων αφορούσαν την ηλικία (οι μάρτυρες ήταν νεότεροι) και την εκπαίδευση (οι αντικοινωνικοί ήταν λιγότερο μορφωμένοι). Η βαθμολογία του πηλίκου ενσυναίσθησης (p < 0,001) και οι δοκιμασίες θεωρίας του νου (p < 0,001) ήταν διακριτές μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των τριών άλλων ομάδων συμμετεχόντων, αλλά όχι ανάμεσα στις τρεις ομάδων ασθενών. Οι ασθενείς με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, οι βίαιοι ψυχωτικοί παραβάτες και οι ψυχωτικοί μη βίαιοι ασθενείς δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές στις δοκιμασίες συναισθηματικής ή γνωσιακής ενσυναίσθησης, αλλά όλοι παρουσιάζουν ελλείμματα στην ενσυναίσθηση και τη θεωρία του νου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενσυναίσθηση, Βία, Σχιζοφρένεια, Αντικοινωνική, Προσωπικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
414
Αριθμός σελίδων:
163
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Tasios_Konstantinos_PhD.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.