Συγκριτική μελέτη μεταξύ ανοικτής και διαδερμικής τεχνικής τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε παιδιατρικούς ασθενείς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3389079 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Νούτσος Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καττάμης Αντώνιος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κανακά – Gantenbein Χριστίνα Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χατζηιωάννου Αχιλλέας Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σιαχανίδου Σουλτάνα Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μίχος Αθανάσιος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καδίτης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σπηλιόπουλος Σταύρος Επίκουρος καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη μεταξύ ανοικτής και διαδερμικής τεχνικής τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε παιδιατρικούς ασθενείς
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη μεταξύ ανοικτής και διαδερμικής τεχνικής τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε παιδιατρικούς ασθενείς
Περίληψη:
Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας παραμονής αποτελεί μία από τις συχνότερες επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στο χειρουργείο. Στους παιδιατρικούς ασθενείς οι ενδείξεις τοποθέτησής τους ποικίλουν και κυμαίνονται από τη χορήγηση παρεντερικής διατροφής, μακροχρόνιων σχημάτων ογκολογικών θεραπειών έως τη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η τοποθέτησή τους, όμως συνδέεται με άμεσες και απώτερες επιπλοκές. Οι απώτερες επιπλοκές (λοίμωξη, δυσλειτουργία, θρόμβωση) οδηγούν στην απόφραξη του αγγείου και στην πρόωρη αφαίρεση τού κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με το χρόνο παραμονής του μερικά εμφυτεύσιμου κεντρικού φλεβικού καθετήρα στον παιδιατρικό ογκολογικό αιματολογικό ασθενή. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με τον ασθενή, τον τύπο του κεντρικού φλεβικού καθετήρα, το αγγείο που καθετηριάζεται, το είδος της θεραπείας που χορηγείται και την τεχνική που εφαρμόζεται για την τοποθέτησή τους. Οι καθετήρες αυτοί παραδοσιακά τοποθετούνται με την ανοιχτή χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει φλεβοτομή ή διαδερμικά, μέσω υπερηχογρα¬φικής καθοδήγησης ή βάσει ανατομικών οδηγών σημείων . Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η τοποθέτηση βάσει υπερηχογραφικής καθοδήγησης χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο και φαίνεται να προτείνεται ως η μέθοδος εκλογής. Η μέθοδος αυτή έχει αποδεδειγμένη ασφάλεια και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές που οφείλονται σε τυφλές φλεβοκεντήσεις. Έχει πλέον κατοχυρωθεί ως κλασσική πρακτική όσον αφορά την τοποθέτηση μόνιμων φλεβικών γραμμών σε ενήλικες, κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση μόνιμων φλεβοκαθετήρων συνδυάζεται με μικρότερο χρόνο τοποθέτησης αλλά όχι με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, ακόμα και όταν εφαρμόζεται από λιγότερο πεπειραμένους ιατρούς. Η χρήση μοντέλων εξομοίωσης για εκπαίδευση, ανατομικών μοντέλων, η επίβλεψη από πεπειραμένους ιατρούς στην τοποθέτηση φλεβικών γραμμών με υπερηχογραφική καθοδήγηση καθώς και η υιοθέτηση κριτηρίων που πιστοποιούν την αντικειμενική ικανότητα των χειρι¬στών, φαίνεται να μειώνουν έτι περαιτέρω την πιθανότητα επιπλοκής Στην παρούσα μελέτη, συγκρίθηκαν οι τρεις συχνότερα εφαρμοζόμενες τεχνικές τοποθέτησης μερικά εμφυτεύσιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Αυτές είναι η διαδερμική τεχνική των οδηγών σημείων, η διαδερμική τεχνική καθοδηγούμενη από υπερήχους και η ανοικτή χειρουργική τεχνική. Οι τεχνικές αυτές αξιολογήθηκαν ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η διαδερμική τεχνική καθοδηγούμενη από υπερήχους είναι μια ασφαλής εναλλακτική τεχνική τοποθέτησης, η οποία είναι λιγότερο χρονοβόρα, στερείται σοβαρών επιπλοκών και προστατεύει την ανατομία του αγγείου-δέκτη. Έτσι, η τεχνική αυτή συνιστάται για την εισαγωγή εμφυτεύσιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων, στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδιατρικοί ασθενείς, Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, Καθοδηγούμενη, Υπέρηχος, Διαδερμική τεχνική, Τοποθέτηση, Χειρουργική τεχνική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
221
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

NOUTSOS_GEORGIOS_PHD.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.