Ζητήματα χορήγησης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών: Η περίπτωση των Digital Nomads

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389087 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Μπάρδη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Παμπούκης, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Ελίνα Μουσταΐρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα χορήγησης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών: Η περίπτωση των Digital Nomads
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα χορήγησης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών: Η περίπτωση των Digital Nomads
Περίληψη:
Η άνοδος του φαινομένου του ψηφιακού νομαδισμού, που χαρακτηρίζεται από άτομα που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, διασχίζοντας όμως ταυτόχρονα τα εθνικά σύνορα, αναμφισβήτητα έχει επιφέρει νέες προκλήσεις για τις ισχύουσες μέχρι σήμερα μεταναστευτικές πολιτικές παγκοσμίως. Εξετάζοντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, την αποτελεσματικότητά των ρυθμίσεων και εντοπίζοντας τυχόν τρωτά σημεία, το παρόν πόνημα επιχειρεί μια σύντομη και περιεκτική επισκόπηση του αναδυόμενου αυτού φαινομένου καθώς και των διαφόρων ζητημάτων που ανακύπτουν από τη χορήγηση σε ψηφιακούς νομάδες άδειας προσωρινής διαμονής στο έδαφος ενός ευρωπαϊκού κράτους για εξ παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δεδομένου όμως ότι τα κράτη διατηρούν ακόμη το κυριαρχικό δικαίωμα ελέγχου της εισόδου και παραμονής μη υπηκόων κρατών μελών στο έδαφός τους, κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπίζουν τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και τα στοιχεία που παρέχουν οι διεθνείς πράξεις περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες διαμονής, ψηφιακοί νομάδες, Δίκαιο Αλλοδαπών, Κώδικας Μετανάστευσης, εθνική θεώρηση εισόδου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
40
Ζητήματα χορήγησης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών - Η περίπτωση των Digital Nomads.pdf (576 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


entypo_gia_Metaptychiakes_ergasies_Katathesi_stin_Pergamo__1_ (1).docx.pdf
71 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.