Αποκατάσταση της ενδοτικότητας του πνεύμονα μετά από έναν χειρισμό επιστράτευσης κυψελίδων σε λαπαροσκοπικά γυναικολογικά χειρουργεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389744 52 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-21
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Γρίβα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολέττα Ροβίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Ντάγανου, Εξωτερική Συνεργάτης Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλική Χαντζιάρα, Εξωτερική Συνεργάτης Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποκατάσταση της ενδοτικότητας του πνεύμονα μετά από έναν χειρισμό επιστράτευσης κυψελίδων σε λαπαροσκοπικά γυναικολογικά χειρουργεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αποκατάσταση της ενδοτικότητας του πνεύμονα μετά από έναν χειρισμό επιστράτευσης κυψελίδων σε λαπαροσκοπικά γυναικολογικά χειρουργεία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η μέθοδος εκλογής για τη χειρουργική αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών παθήσεων. Το πνευμοπεριτόναιο και η θέση Trendelenburg μειώνουν την ενδοτικότητα προκαλώντας μετεγχειρητικές επιπλοκές εκ του αναπνευστικού. Οι χειρισμοί επιστράτευσης των κυψελίδων <<ανοίγουν>> τις κυψελίδες αποκαθιστώντας την ενδοτικότητα και βελτιώνοντας την ανταλλαγή αερίων.
Σκοπός: Η διερεύνηση της υπόθεσης ότι ένας χειρισμός επιστράτευσης κυψελίδων μπορεί να αποκαταστήσει την ενδοτικότητα των πνευμόνων στις αρχικές τιμές μετά από μια λαπαροσκοπική γυναικολογική χειρουργική επέμβαση.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 31 ασθενείς οι οποίες υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική γυναικολογική επέμβαση. Tέθηκαν σε προστατευτικό μηχανικό αερισμό με Vt = 6 ml/kg του ιδανικού βάρους σώματος και θετική τελοεκπνευστική πίεση (positiveendexpiratorypressure, PEEP) = 5 cm H2O. Ένας χειρισμός επιστράτευσης των κυψελίδων (incremental and decremental positive end-expiratory pressure) εφαρμόστηκε δέκα λεπτά μετά την απελευθέρωση του πνευμοπεριτοναίου. Οι μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος και τα αποτελέσματα από τα αέρια αίματος καταγράφθηκαν σε 8 διαφορετικούς χειρουργικούς χρόνους: μετά την εισαγωγή στην αναισθησία (Τ1), στη θέση λιθοτομής (Τ2), στη θέση Trendelenburg (T3), 10 και 90 λεπτά μετά την εμφύσηση CO2 (Τ4 και Τ5), σε ύπτια θέση (Τ7), μετά την άρση του πνευμοπεριτοναίου (Τ7) και 10 λεπτά μετά από έναν χειρισμό επιστράτευσης κυψελίδων (Τ8).
Αποτελέσματα: Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία (Τ1) η μέση τιμή της ενδοτικότητας του πνεύμονα ήταν 58,2 mL/cmH2O. Το πνευμοπεριτόναιο και η θέση Trendelenburg προκάλεσαν μείωση της ενδοτικότητας κατά 18,21% (Τ7 vs T1; P < 0.05) σε σχέση με την αρχική τιμή. Μετά το χειρισμό επιστράτευσης των κυψελίδων, η ενδοτικότητα αυξήθηκε κατά 22% συγκριτικά με η μέση τιμή της ενδοτικότητας τη χρονική στιγμή Τ1 (T8 vs. T1; P < 0.05).
Συμπεράσματα: Η ενδοτικότητα του πνεύμονα δεν επανέρχεται στις αρχικές τιμές μετά από λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις. Ωστόσο, ένας χειρισμός επιστράτευσης κυψελίδων μετά την απελευθέρωση του πνευμοπεριτοναίου, είναι ωφέλιμος καθώς βελτιώνει την ενδοτικότητα και την ανταλλαγή των αερίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευμονική ενδοτικότητα, Χειρισμός επιστράτευσης κυψελίδων, Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, Ανταλλαγή αερίων, Πνευμοπεριτόναιο, θέση Trendelenburg
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
75
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-02-22.

Griva_Panagiota_MSc..pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-02-22.