Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός χλωριούχων σε ύδατα και ιδρώτα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3390221 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-22
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βουμβουράκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Οικονόμου, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ (Επιβλέπων),
Κόκκινος Χρήστος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ,
Μπακέας Ευάγγελος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός χλωριούχων σε ύδατα και ιδρώτα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός χλωριούχων σε ύδατα και ιδρώτα
Περίληψη:
Τα ιόντα xλωρίου ή χλωριόντα (Cl-) είναι στοιχεία με ευρεία διασπορά στη φύση, με μεγάλη σημασία για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ο προσδιορισμός των χλωριόντων κρίνεται απαραίτητος σε πολλούς τομείς, όπως ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων και η κλινική διάγνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηλεκτροχημικές τεχνικές, λόγω του μικρού τους κόστους, του απλού απαιτούμενου εξοπλισμού και της φιλικότητας που έχουν προς το περιβάλλον. Η παρούσα εργασία λοιπόν, επικεντρώνεται στο πρώτο μέρος της στον ηλεκτροχημικό προσδιορισμό χλωριόντων, σε ύδατα, με διάφορα είδη ηλεκτροδίων Ag τα οποία παρασκευάζονται με διαφορετικές τεχνικές. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος της εργασίας, επικεντρώνεται στη χρήση δύο ειδών ηλεκτροδίων Ag για προσδιορισμό χλωριόντων σε ιδρώτα, ως δείκτη για την νόσο της κυστικής ίνωσης. Οι αποδόσεις των διαφόρων ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκαν, συγκρίνονται και συζητούνται λεπτομερώς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτροαναλυτική χημεία, βολταμμετρία, ηλεκτρόδια αργύρου, χλωριόντα, κυστική ίνωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
92
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-08-22.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-08-22.