Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναπήρων παιδιών ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδική εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3390247 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-22
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Σκαράκη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευδοξία Ντεροπούλου- Ντέρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναπήρων παιδιών ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδική εκπαίδευση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναπήρων παιδιών ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ειδική εκπαίδευση
Περίληψη:
Στην παρούσα ποιοτική έρευνα εξετάστηκε η αποτίμηση των γονέων μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά στην Ειδική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων με 10 γονείς μαθητών/τριών με αναπηρία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις εμπειρίες των γονέων αναπήρων παιδιών ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά τους στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης ήταν τα παρακάτω: 1) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων αναπήρων παιδιών για την αναπηρία και την ειδική εκπαίδευση; 2) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων αναπήρων παιδιών ως προς την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες; 3) Ποιες είναι οι εμπειρίες των γονέων αναπήρων παιδιών από την ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση; 4) Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς ως προς την ειδική εκπαίδευση και ποιες οι προοπτικές βελτίωσης; Με βάση τη θεματική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων, μπορούν να προκύψουν ορισμένες κεντρικές διαπιστώσεις. Μία πρώτη διαπίστωση έχει να κάνει με την αποτίμηση των γονέων εν γένει για την ενταξιακή εκπαίδευση, την οποία αντιλαμβάνονται ως ευκαιρία, αλλά και ως απειλή, κυρίως λόγω του σχολικού εκφοβισμού. Δεύτερον, οι γονείς της μελέτης αναφέρουν σημαντικότατες ελλείψεις στις σχολικές μονάδες, σε επίπεδο χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού, συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους φορέων και εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην Ειδική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι πλέον απαρχαιωμένα και υπάρχει πολύ χαμηλή ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς φαίνεται να είναι αποκλεισμένοι από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, έχοντας αρκετά περιορισμένη επίγνωση για ιδιαίτερα βασικά ζητήματα, όπως το αν υπάρχει Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το ποιος είναι ο τρόπος μέσω του οποίου αξιολογείται η πρόοδος των παιδιών τους. Επίσης, φαίνεται ότι στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες υιοθετείται ένας τρόπος λειτουργίας που βασίζεται στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο, δηλαδή στην παραδοσιακή διδασκαλία και όχι σε ομαδοσυνεργατικά και πιο καινοτόμα μοντέλα για την προαγωγή της μάθησης και της
4
προόδου των εκπαιδευομένων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης διαπιστώνεται πως οι γονείς αποτελούν στην πραγματικότητα ένα ξένο σώμα στην ειδική εκπαίδευση, πως ενημερώνονται ελάχιστα για την πρόοδο των μαθητών τους και πως δεν υπάρχει κάποιος συντονισμός και οργάνωση των δράσεων που πραγματοποιούνται προς όφελος του μαθητή ταυτοχρόνως στο σχολείο και στο σπίτι. Βασική επομένως πρόταση της μελέτης είναι η αξιοποίηση των γονέων στη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που αναμενόμενα θα συμβάλλει ουσιωδώς στη βελτίωση αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αναπηρία, γονείς παιδιών με αναπηρία, ειδική εκπαίδευση, ειδικό σχολείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
197
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ131114.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.