Εκγύμναση αναπνευστικών μυών και λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3394009 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-03
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τσιάμης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Φώτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ηρώ Μπροκαλάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γιακουμιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκγύμναση αναπνευστικών μυών και λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκγύμναση αναπνευστικών μυών και λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης σχετίζεται με την μείωση της μυϊκής ισχύος των αναπνευστικών μυών και την επακόλουθη επιδείνωση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών, δυσχεραίνοντας την επάνοδο των ασθενών σε φυσιολογικές δραστηριότητες.
Σκοπός: Η διερεύνηση, μέσω συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας, της επίδρασης εκγύμνασης των αναπνευστικών μυών στη λειτουργική ικανότητα ασθενών μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Υλικό και μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane και Scopus, με τη χρήση των ακολούθων λέξεων-κλειδιών: «cardiacsurgical procedures», «inspiratory muscle training», «respiratory muscle training», «respiratory muscle strength», «CABG», «coronary artery bypass grafting», «functional capacity». Τα κριτήρια επιλογής για την αναζήτηση των άρθρων ήταν τα ακόλουθα: α) μελέτες δημοσιευμένες εντός της τελευταίας δεκαετίας, β) τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα και γ) μελέτες σε ανθρώπους ενήλικες, ηλικίας >18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 133 μελέτες, από τις οποίες τελικά επιλέχτηκαν 9. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών της συστηματικής ανασκόπησης, η μετεγχειρητική εκγύμναση των αναπνευστικών μυών και ειδικότερα των εισπνευστικών μυών έχει προστατευτική δράση στην πρόληψη περιορισμού της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και σχετίζεται με αύξηση της ισχύος των αναπνευστικών μυών, καθώς και με μείωση της χρονικής διάρκειας της νοσηλείας. Η εκγύμναση των εισπνευστικών μυών, σε συνδυασμό με ενεργή σωματική άσκηση, οδηγεί σε βελτίωση της εισπνευστικής μυϊκής ισχύος και της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών.
Συμπεράσματα: Η εκγύμναση των αναπνευστικών μυών και συγκεκριμένα των εισπνευστικών μυών είναι αποτελεσματική στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και της μυϊκής ισχύος των ανανευστικών μυών ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εκγύμναση αναπνευστικών μυών, Λειτουργική ικανότητα, Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
82
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΜΔΕ ΤΣΙΑΜΗΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΣ.zip
155 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.