Στοματική υγιεινή και πρόληψη της σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα πνευμονία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3395507 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-19
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Πλάβιακ Μαρία-Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλογιάννη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Τουλιά Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Αργυρίου Μιχάλης, Ιατρός, MSc, PhD
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στοματική υγιεινή και πρόληψη της σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα πνευμονία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στοματική υγιεινή και πρόληψη της σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα πνευμονία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το 5-40% των νοσηλευόμενων ασθενών υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής (MYA) σε ΜΕΘ αναπτύσσουν πνευμονία σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα (ventilator associated pneumonia, VAP). Η στοματική υγιεινή είναι μια ουσιαστική στρατηγική για τη μείωση της συσσώρευσης βακτηρίων στο στοματοφάρυγγα που μπορεί να προκαλέσουν VAP.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της υγιεινής του στόματος στην επίπτωση της VAP .
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις - κλειδιά: «intensive care unit», «Ventilator associated pneumonia»,
«oral hygiene», «Chlorhexidine» και «Toothbrushing». Κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν: (1) οι μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, (2) ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ και βρίσκονταν υπό ΜΥΑ για ≥ 48 ώρες, (3) η υγιεινή του στόματος στους ασθενείς της ομάδας παρέμβασης γινόταν με χλωρεξιδίνη ή/και με βούρτσισμα δοντιών από επαγγελματίες υγείας, (4) οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου λάμβαναν τη συνήθη φροντίδα, είτε λάμβαναν φροντίδα υγιεινής στόματος μ’ άλλον αντισηπτικό ή φαρμακευτικό παράγοντα, (5) έκβαση των μελετών ήταν η επίπτωση της VAP, (6) οι μελέτες ήταν δημοσιευμένες από το 2013 έως το 2023.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 119 μελετών που προέκυψαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση, μόνο 6 συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. Δύο μελέτες αφορούσαν βούρτσισμα των δοντιών σε συνδυασμό με την έκπλυση με διάλυμα χλωρεξιδίνης, ενώ οι υπόλοιπες μελέτες αφορούσαν μόνο τις πρακτικές στοματικής υγιεινής έκπλυσης με διαλύματα. Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι το βούρτσισμα των δοντιών σε συνδυασμό με την έκπλυση με διάλυμα χλωρεξιδίνης φαίνεται να μειώνουν την επίπτωση της VAP σε σχέση με τη στοματική υγιεινή μόνο με χλωρεξιδίνη. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των μελετών που αφορούν μόνο τις πρακτικές στοματικής υγιεινής έκπλυσης με διαλύματα, φάνηκε ότι η επίπτωση της VAP ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν στοματική υγιεινή με χλωρεξιδίνη και εκείνων που λαμβάνουν με προβιοτικό βακτηρίου Lactobacillus plantarum 299 (Lp299). Από την άλλη, η χρήση μόνο διαλύματος γαρύφαλλου σχετίζεται με μικρότερη επίπτωση της VAP σε σχέση με την χλωρεξιδίνη. Τέλος, η υψηλότερη συγκέντρωση χλωρεξιδίνης είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση της επίπτωσης της VAP.
Συμπεράσματα: Τα στοματικά διαλύματα με υψηλή συγκέντρωση χλωρεξιδίνης και η στοματική υγιεινή με βούρτσισμα δοντιών συνδυαστικά με την χλωρεξιδίνη σχετίζονται με μειωμένη επίπτωση της VAP σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό σε ΜΕΘ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βούρτσισμα δοντιών, Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Στοματική υγιεινή, Χλωρεξιδίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
61
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Plaviak_Maria-Eirini_Msc.pdf
757 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.