Εφαρμογή πρακτικών μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ, απόψεις και στάσεις ιατρών και νοσηλευτών: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3397240 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-24
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Εμμανουήλ Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνία Καλογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Ιωάννης Καλεμικεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Γεωργία Τουλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή πρακτικών μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ, απόψεις και στάσεις ιατρών και νοσηλευτών: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή πρακτικών μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ, απόψεις και στάσεις ιατρών και νοσηλευτών: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η υποστήριξη και η διατήρηση της ζωής βαρέως πασχόντων ασθενών, που διαφορετικά θα κατέληγαν, με τεχνητά μέσα, αποτελεί κύριο σκοπό της ΜΕΘ. Ωστόσο, τα θεραπευτικά μέτρα δύναται να μη κλιμακωθούν ή/και να αποσυρθούν όταν θεωρηθούν μάταια. Αυτές οι πρακτικές, προηγούνται της πλειοψηφίας των θανάτων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων ιατρών και νοσηλευτών, αναφορικά με την εφαρμογή πρακτικών μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ.

Υλικό και Μέθοδος: Αναζητήθηκαν μελέτες που διερεύνησαν απόψεις ή/και οι στάσεις ιατρών και νοσηλευτών, αναφορικά με την εφαρμογή μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ. Οι λέξεις κλειδιά που αναζητήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed, ήταν «withholding» (μη κλιμάκωση) AND «withdrawing» (απόσυρση) AND «ICU» (ΜΕΘ) και αφορούσαν την αναζήτηση στον τίτλο, την περίληψη ή τις λέξεις κλειδιά, για δημοσιεύσεις από το 2009 έως και το 2020. Η γλώσσα συγγραφής των άρθρων, ήταν η Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Δεκαπέντε μελέτες εντάχθηκαν στη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σύμφωνα με τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών, η μη κλιμάκωση και η απόσυρση της υποστηρικτικής θεραπείας, είναι ηθικά ανόμοιες. Η στάση τους για τη μη κλιμάκωση είναι πιο θετική σε σχέση με την απόσυρση της υποστηρικτικής θεραπείας. Οι σημαντικότεροι παράγοντες στη μη κλιμάκωση και απόσυρση της θεραπείας φάνηκε να είναι, η αναμενόμενη ποιότητα ζωής, η αναμενόμενη ταλαιπωρία, η ματαιότητα της θεραπείας, η νομική έκθεση κ.α. Στη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής, θα έπρεπε να συμμετέχουν οι νοσηλευτές και οι συγγενείς των ασθενών.

Συμπεράσματα: Αναδεικνύεται η ανάγκη, για περαιτέρω έρευνα, κάλυψης του νομοθετικού κενού για το τέλος του κύκλου της ζωής και ανάπτυξης σαφών κατευθυντήριων οδηγιών από τις επιστημονικές εταιρείες των χωρών που δεν διαθέτουν, για την εφαρμογή μη κλιμάκωσης ή/και απόσυρσης της υποστηρικτικής θεραπείας στη ΜΕΘ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Mη κλιμάκωση θεραπείας, Aπόσυρση θεραπείας, Aποφάσεις στο τέλος της ζωής, ΜΕΘ, Απόψεις επαγγελματιών υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
119
Emmanouil Katerina MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο