Βελτίωση της συμπτωματολογίας άγχους και κατάθλιψης, και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία μετά την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τρόπο ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:3397542 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-01
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βουρδουμπά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Γεράσιμος Κολαΐτης, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτίωση της συμπτωματολογίας άγχους και κατάθλιψης, και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία μετά την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τρόπο ζωής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βελτίωση της συμπτωματολογίας άγχους και κατάθλιψης, και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε παιδιά και εφήβους με υπερβαρότητα και παχυσαρκία μετά την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τρόπο ζωής
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Η παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας του αιώνα μας. Η ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία είναι επηρεασμένη, με την ύπαρξη αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, χαμηλότερης αυτοεκτίμησης και συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών. Οι ψυχοκοινωνικές διαταραχές στα παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία, όταν τις βιώνουν, εμμένουν σταθερές στον χρόνο. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση του άγχους και κατάθλιψης στον εν λόγω πληθυσμό πριν και μετά την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης στον τρόπο ζωής.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 611 παιδιά και εφήβους 6-18 ετών (296 αγόρια-315 κορίτσια, μέση ηλικία ± σταθερή απόκλιση: 10.39 ± 0.10 έτη, 326 προεφηβικά και 285 εφηβικά), που κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των καμπύλων ΔΜΣ του IOTF σε φυσιολογικού ΔΜΣ (16.2%), υπέρβαρα (33.5%) και παχύσαρκα (50.2%). Τα παιδιά/έφηβοι παρακολουθήθηκαν από μεγάλη διεπιστημονική ομάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για 12 μήνες, έλαβαν εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και αξιολογήθηκαν ενδελεχώς κλινικοεργαστηριακά στην έναρξη και ολοκλήρωση της μελέτης. Παράλληλα, συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, το Screen for Child Anxiety Related Disorders (S.C.A.R.E.D, 5-item) και το Child Depression Inventory (C.D.I) αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μείωση του ΔΜΣ και ΔΜΣ z-score και βελτίωση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, φερριτίνη) και καρδιομεταβολικού κινδύνου (HDL, LDL ΣΑΠ, HbA1C) σε ασθενείς με παχυσαρκία και υπερβαρότητα συγκριτικά με την αρχική αξιολόγηση. Παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική μείωση της βαθμολογίας άγχους στο S.C.A.R.E.D σε παιδιά/εφήβους τόσο με παχυσαρκία βάσει της γνώμης των παιδιών (p<0,001), όσο και όλων των διαβαθμίσεων ΔΜΣ με βάση τους γονείς (p<0,003). Επιπρόσθετα, καταγράφηκε σημαντική μείωση της βαθμολογίας κατάθλιψης στο C.D.I (p=0,03) σε παιδιά/εφήβους με παχυσαρκία. Το θήλυ φύλο, παρουσίασε μειωμένη ανταπόκριση στην παρέμβαση συγκριτικά με το άρρεν. Όσον αφορά την εφηβεία, οι έφηβοι με παχυσαρκία παρουσίασαν σημαντική μείωση της βαθμολογίας καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας συγκριτικά με πρότερα της παρέμβασης. Η ινσουλινοαντίσταση, παράμετροι που συσχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο (Περίμετρος Μέσης, ΣΑΠ, Τριγλυκερίδια), η κορτιζόλη, η PRL και η LH λειτούργησαν θετικά προγνωστικά της καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας πριν την παρέμβαση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναδεικνύεται η σημασία εφαρμογής εξατομικευμένων διεπιστημονικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του αυξημένου βάρους σώματος στον παιδιατρικό πληθυσμό, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα το αγαθό της σωματικής και ψυχικής υγείας και να προληφθούν οι διαταραχές του συναισθήματος. Επιπλέον, τονίζεται η αναγκαιότητα πρώιμης και συνεχιζόμενης παρέμβασης, ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία και στο θήλυ φύλο, όπου υπάρχει αυξημένη επίπτωση. Η βελτίωση της ψυχικής υγείας πιθανώς διαμεσολαβείται από τη βελτίωση του μεταβολισμού της ενέργειας με επακόλουθη βελτίωση της νευροφλεγμονής, ως απότοκο της αλλαγής της διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παχυσαρκία, Παιδιατρικός πληθυσμός, Κατάθλιψη, Άγχος, Υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
293
Αριθμός σελίδων:
133
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-05-14.

Vourdoumpa_Aikaterini_MSc.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-05-14.