Συμβολή στην έρευνα για την Νευροϊνωμάτωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3398662 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-05-15
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Φλώρου Χρυσούλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηλίας Γεωργάλας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κυμιωνής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κλειώ Χατζηστεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Δρούτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πέτρος Πέτρου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Χατζηράλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμβολή στην έρευνα για την Νευροϊνωμάτωση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμβολή στην έρευνα για την Νευροϊνωματωση
Περίληψη:
Σκοπός: Η εκτίμηση των μορφολογικών ιδιοτήτων των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς καθώς και του κεντρικού πάχους αυτού (CCT) σε ασθενείς με νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1) και να τους συγκρίνουμε με υγιείς ματσαρισμένους ως προς την ηλικία.

Μεθοδολογία: Οι 19 NF1 ασθενείς και οι 38 υγιείς που συμμετείχαν στη μελέτη, υπεβλήθησαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και κατοπτρική μη-επαφής μικροσκοπία για τον υπολογισμό της πυκνότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων (ECD), του συντελεστή μεταβλητότητας του μεγέθους των κυττάρων (CV), του μέσου όρου του μεγέθους των κυττάρων (AVG), του ποσοστού εξαγωνικότητας των κυττάρων. και του CCT. Οφθαλμοί με προηγούμενο οφθαλμικό τραύμα, φλεγμονή ή χειρουργείο και

προϋπάρχοντα νοσήματα του κερατοειδούς και της οφθαλμικής επιφάνειας αποκλείστηκαν.

Αποτελέσματα: Οι NF1 ασθενείς είχαν μεγαλύτερη ECD σε σύγκριση με τους υγιείς ίδιας ηλικίας (2764.2 ± 270.4 έναντι 2570.4 ± 449.2 cells/mm2, αντίστοιχα) αν και σε οριακό επίπεδο (P=0.051). Οι NF1 ασθενείς είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο CV και AVG σε σύγκριση με τους υγιείς (32.9 ± 4.6 έναντι 37.8 ± 9.5%, P = 0.011 και 364.9 ± 34.4 έναντι 406.0 ± 107.4 µm2 , P = 0.038, αντίστοιχα). Οι NF1 ασθενείς είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εξαγωνικότητας συγκριτικά με τους υγιείς (55.7 ± 6.5 έναντι 50.5 ± 9.9%, P = 0.025). Το CCT ήταν ίδιο μεταξύ των δύο ομάδων (P=0.955).

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι το ενδοθήλιο του κερατοειδούς έχει πιο ευνοϊκά μορφολογικά χαρακτηριστικά στους NF1 ασθενείς σε σύγκριση με τους υγιείς της ίδιας ηλικίας.

Επίσης, παρουσιάσαμε ένα περιστατικό ανώδυνης επιπεφυκοτικής μάζας στον κόγχο εξαιτίας μη-Hodgkin λεμφώματος Β-κυττάρων χωρίς συστηματική συμμετοχή σε έναν 76-χρονο άνδρα. Αφού πραγματοποιήθηκε βιοψία εκτομής , ιστοπαθολογική εξέταση και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος, ο ασθενής παραπέμφθηκε για αιματο-ογκολογική εκτίμηση. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και έλαβε συνδυασμένη χημειο-ανοσοθεραπεία που οδήγησε σε πλήρη ύφεση μέχρι σήμερα. Το περιστατικό αυτό παρουσιάστηκε καθώς είναι κρίσιμης σημασίας να αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να εμφανιστεί προσβολή του επιπεφυκότα σε NF1 ασθενείς
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροϊνωμάτωση, MALT Λέμφωμα, Ενδοθήλιο κερατοειδούς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
74
Florou_Chrysoula_PhD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο