Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την διενέργεια στεφανιογραφίας / αγγειοπλαστικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:3400761 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-10
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Οράν Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΠΑΔΑ
Δημήτριος Τόσουλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την διενέργεια στεφανιογραφίας / αγγειοπλαστικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την διενέργεια στεφανιογραφίας / αγγειοπλαστικής
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος είναι μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η στεφανιογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση και την ταξινόμηση, ενώ η αγγειοπλαστική εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερους ασθενείς, με μικρό ποσοστό επιπλοκών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της συχνότητας και του είδους των επιπλοκών κατά τη διενέργεια στεφανιογραφίας/αγγειοπλαστικής.
Υλικά-Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν με οξύ θωρακικό άλγος και ένδειξη για διενέργεια στεφανιογραφίας. Μελετήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες κινδύνου: Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), κάπνισμα, χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ), στεφανιαία νόσος (ΣΝ). Όσον αφορά την παρέμβαση, μελετήθηκε η διενέργεια ή όχι παρέμβασης, το είδος, της, η ανατομική εντόπιση των αγγειακών βλαβών, καθώς και η ύπαρξη και το είδος των επιπλοκών.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 252 ασθενείς. Το 78,96% ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 63,48 έτη. 159 (61,2%) ασθενείς είχαν οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Το σημείο προσπέλασης στο 83,4% ήταν η κερκιδική αρτηρία. Σε 131 (50,4%) ασθενείς πραγματοποιήθηκε παρέμβαση. Συνολικά, παρατηρήθηκαν 24 (9,5%) επιπλοκές. Συχνότερα επιπλοκές παρουσίασαν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, p=0,041, οι ασθενείς που πήραν ηπαρίνη, p<0,001, εκείνοι που πήραν φόρτιση, p<0,001, ασθενείς που είχαν βλάβη στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, p=0,003, εκείνοι που το αγγείο προσπέλασης ήταν η μηριαία αρτηρία, p=0,008, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, p<0,001 και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (68,9 vs 62,9), p=0,015.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό επιπλοκών στο κέντρο μας ήταν χαμηλό, και σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο σχετίζονται με την κατανομή των αγγειογραφικών βλαβών. Σχετίζονται επίσης με την παρουσία επιπλοκών, με τον κυριότερο παράγοντα να αποτελεί ωστόσο η οδός προσπέλασης και τα αποτελέσματα να ευνοούν τη διακερκιδική οδό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επέμβαση, Καρδιολογία, Επιπλοκές, Στεφανιογραφία, Αγγειοπλαστική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
57
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΝ ΑΝΤΩΝΙΑ (1).pdf (406 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο