Η ψυχολογική επίδραση της καρδιακής ανακοπής ασθενών στην ποιότητα ζωής των υγειονομικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3400808 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-06-11
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Στέφου Ολυμπία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ξάνθος Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής, ΠΑΔΑ
Ιακωβίδου Νικολέττα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Εκμεκτζόγλου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής , EUC
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ψυχολογική επίδραση της καρδιακής ανακοπής ασθενών στην ποιότητα ζωής των υγειονομικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ψυχολογική επίδραση της καρδιακής ανακοπής ασθενών στην ποιότητα ζωής των υγειονομικών
Περίληψη:
Εισαγωγή : Η ποιότητα ζωής των υγειονομικών μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη σοβαρότητα των περιστατικών καρδιακής ανακοπής που αντιμετωπίζουν. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση, επηρεάζοντας τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ποσοτικής μελέτης ήταν η κατανόηση των αναγκών των υγειονομικών έπειτα από την αναζωογόνηση μίας καρδιακής ανακοπής και πώς επηρεάζεται η ποιότητα ζωής τους. Δευτερεύον στόχος , ήταν η κατηγοριοποίηση των υγειονομικών σύμφωνα με το επάγγελμά τους , ώστε να γίνει ξεκάθαρο ποια ομάδα υγειονομικών χρήζει περισσότερης προσοχής στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Υλικό και Μέθοδος : Υλικό της μελέτης αυτής αποτέλεσαν υγειονομικοί (ιατροί, νοσηλευτές , διασώστες) οι οποίοι εργάζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων , διασώστες και ιατροί του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) Ιωαννίνων αντίστοιχα . Το δείγμα στην συγκεκριμένη μελέτη ήταν τα 150 άτομα. Από τα 150 άτομα , 50 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους νοσηλευτές των επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 30 από τους ιατρούς των επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τα υπόλοιπα 70 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από διασώστες και ιατρούς του ΕΚΑΒ. Τα ερωτηματολόγια αφού μοιράστηκαν , στην συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την κατηγορία επαγγέλματος του κάθε υγειονομικού. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS 28.0 και το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0.05 σε όλες τις περιπτώσεις.
Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τις συσχετίσεις μεταξύ των εκβάσεων και τις συσχετίσεις των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι συνολικά υπήρξε αρνητική συσχέτιση με τον φόβο προς την καρδιακή ανακοπή (r=-0.247). Επίσης , υπήρξε αρνητική συσχέτιση με την αποφυγή (r=-0.196). Η καρδιακή προσοχή έχει επίσης αρνητική συσχέτιση (r=-0.357). Συμπληρωματικά, υπήρξε αρνητική συσχέτιση της παθητικότητας (r=0.377) . Σημαντική ήταν η κινητοποίηση της οικογένειας για αποδοχή βοήθειας με επίσης αρνητική συσχέτιση (r=-0.035). Η αναζήτηση για πνευματική και κοινωνική υποστήριξη επίσης είχαν σημαντικά αρνητικές συσχετίσεις με (r=-0.164) και (r=-0.096) αντίστοιχα. Η μόνη θετική συσχέτιση μεταξύ των εκβάσεων ήταν ο επανασχεδιασμός με (r=0.357). Αναλυτικότερα , για τις κατηγορίες των επαγγελμάτων προέκυψε στους ιατρούς αρνητική συσχέτιση με το φόβο (r=-0.097) έναντι των νοσηλευτών με αρνητική συσχέτιση (r=0.257) ενώ των διασωστών με (r=-0.351). Η καρδιακή προσοχή είχε και στις τρείς κατηγορίες αρνητική συσχέτιση με (r=-0.277) στους ιατρούς , (r=-0.409) στους νοσηλευτές και (r=-0.382) στους διασώστες. Για την αποφυγή , οι ιατροί έχουν θετική συσχέτιση (r=0.047) ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες αρνητική συσχέτιση με (r=-0.214) στους νοσηλευτές και (r=-0.316) στους διασώστες. Τέλος και οι τρείς κατηγορίες επαγγελμάτων είχαν αρνητική συσχέτιση με την παθητικότητα ( r=-0359 ιατροί , r=-0.449 νοσηλευτές , r=-0.331 διασώστες) . Η κινητοποίηση για την οικογένεια είχε στους ιατρούς θετική συσχέτιση (r=0.140) ενώ οι νοσηλευτές και οι διασώστες αρνητική συσχέτιση με (r=-0.094) και (r=-0.093) αντίστοιχα. Η κοινωνική υποστήριξη είχε θετική συσχέτιση στους ιατρούς (r=0.24) ενώ στις δύο άλλες κατηγορίες αρνητική (r=-0.106 νοσηλευτές, r=-0.148 διασώστες). Ο επανασχεδιασμός, είχε θετική συσχέτιση στους ιατρούς και τους νοσηλευτές ( r=0.609 ιατροί , r=0.309 νοσηλευτές ) ενώ στους διασώστες υπήρξε αρνητική συσχέτιση (r=0.278).
Συμπεράσματα : Οι υγειονομικοί κάθε κατηγορίας επαγγέλματος αισθάνεται φόβο προς την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Επίσης έντονο είναι το αίσθημα της αποφυγής αλλά και της καρδιακής προσοχής. Οι υγειονομικοί φαίνεται να λύνουν τις ανάγκες που προκύπτουν έπειτα από την αναζωογόνηση μίας καρδιακής ανακοπής παθητικά, ζητώντας βοήθεια από τις οικογένειές τους, αναζητούν κοινωνική υποστήριξη αλλά και πνευματική και τέλος προβλέπουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσω του επανασχεδιασμού. Οι ιατροί φαίνεται να είναι οι λιγότερο επηρεασμένοι ψυχικά έπειτα από την αντιμετώπιση μίας καρδιακής ανακοπής, ακολουθούν οι νοσηλευτές και τέλος έρχονται οι διασώστες που αντιμετωπίζουν την καρδιακή ανακοπή λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με τις άλλες δυο κατηγορίες υγειονομικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανακοπή, Υγειονομικοί, Ποιότητα ζωής, Ψυχολογική επίδραση, Ασθενείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
117
Stefou_Olympia_MSc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο