Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1881-1885, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:34461 1830 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1881-1885, τόμος 6
Χρονική κάλυψη:
1881-1882 (συνέχεια), 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1881

Πρακτικά uoadl:34462
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 20 Ιουνίου 1881

Πρακτικά uoadl:34463
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 24 Οκτωβρίου 1881

Πρακτικά uoadl:34464
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1881

Πρακτικά uoadl:34465
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1882

Πρακτικά uoadl:34466
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 19 Μαρτίου 1882

Πρακτικά uoadl:34467
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1882

Πρακτικά uoadl:34468
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1882

Πρακτικά uoadl:34469
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 13 Μαΐου 1882

Πρακτικά uoadl:34470
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 10 Ιουνίου 1882

Πρακτικά uoadl:34471
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1882

Πρακτικά uoadl:34472
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 11 Οκτωβρίου 1882

Πρακτικά uoadl:34473
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 16 Οκτωβρίου 1882

Πρακτικά uoadl:34474
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1882

Πρακτικά uoadl:34475
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1883

Πρακτικά uoadl:34476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1883

Πρακτικά uoadl:34477
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1883

Πρακτικά uoadl:34478
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 7 Απριλίου 1883

Πρακτικά uoadl:34479
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 8 Σεπτεμβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:34480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1883

Πρακτικά uoadl:34481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο