Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3778 1336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Β
Χρονική κάλυψη:
1927-1928 (συνέχεια)
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Νικ. Αλιβιζάτου
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 48η: 21 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:3779
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 49η: 28 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:3780
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 50η: 5 Ιουλίου 1928

Πρακτικά uoadl:3781
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 51η: 12 Ιουλίου 1928

Πρακτικά uoadl:3782
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 52η: 19 Ιουλίου 1928

Πρακτικά uoadl:3783
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση 53η: 20 Ιουλίου 1928

Πρακτικά uoadl:3784
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 54η: 26 Ιουλίου 1928

Πρακτικά uoadl:3785
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 55η: 2 Αυγούστου 1928

Πρακτικά uoadl:3786
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 56η: 28 Αυγούστου 1928

Πρακτικά uoadl:3787
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση 57η: 31 Αυγούστου 1928

Πρακτικά uoadl:3788
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο