Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Β

Volume of Archival Material uoadl:3778 1290 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1927-1928, τόμος 39Β
Time Coverage:
1927-1928 (συνέχεια)
Notes:
Πρυτανεία Νικ. Αλιβιζάτου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 48η: 21 Ιουνίου 1928

Proceedings uoadl:3779
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 49η: 28 Ιουνίου 1928

Proceedings uoadl:3780
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 50η: 5 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3781
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 51η: 12 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3782
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 52η: 19 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3783
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 53η: 20 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3784
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 54η: 26 Ιουλίου 1928

Proceedings uoadl:3785
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 55η: 2 Αυγούστου 1928

Proceedings uoadl:3786
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 56η: 28 Αυγούστου 1928

Proceedings uoadl:3787
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 57η: 31 Αυγούστου 1928

Proceedings uoadl:3788
Unit:
Historical Archive