Πρακτικά Συγκλήτου 1936-1937, τόμος 48

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4180 511 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1936-1937, τόμος 48
Χρονική κάλυψη:
1936-1937
Σημειώσεις:
Πρυτανεία Γρηγορίου Παπαμιχαήλ
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 29 Σεπτεμβρίου 1936 [1-10]

Πρακτικά uoadl:4203
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 2α: 13 Οκτωβρίου 1936 [11-19]

Πρακτικά uoadl:4204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 3η: 27 Οκτωβρίου 1936 [20-25]

Πρακτικά uoadl:4205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 4η: 3 Νοεμβρίου 1936 [26-33]

Πρακτικά uoadl:4206
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 5η: 10 Νοεμβρίου 1936 [34-39]

Πρακτικά uoadl:4207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση 6η: 24 Νοεμβρίου 1936 [40-46]

Πρακτικά uoadl:4208
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 7η: 1 Δεκεμβρίου 1936 [47-54]

Πρακτικά uoadl:4209
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 8η: 8 Δεκεμβρίου 1936 [54-61]

Πρακτικά uoadl:4210
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 9η: 15 Δεκεμβρίου 1936 [62-66]

Πρακτικά uoadl:4211
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση 10η: 22 Δεκεμβρίου 1936 [67-72]

Πρακτικά uoadl:4212
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 11η: 23 Δεκεμβρίου 1936 [73-74]

Πρακτικά uoadl:4213
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 12η: 30 Δεκεμβρίου 1936 [75]

Πρακτικά uoadl:4214
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 13η: 8 Ιανουαρίου 1937 [76]

Πρακτικά uoadl:4215
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 14η: 8 Ιανουαρίου 1937 [77]

Πρακτικά uoadl:4216
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 15η: 19 Ιανουαρίου 1937 [78-82]

Πρακτικά uoadl:4217
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 16η: 1 Φεβρουαρίου 1937 [83-89]

Πρακτικά uoadl:4218
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 17η: 9 Φεβρουαρίου 1937 [90-92]

Πρακτικά uoadl:4219
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 18η: 16 Φεβρουαρίου 1937 [93-103]

Πρακτικά uoadl:4220
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 19η: 23 Φεβρουαρίου 1937 [104-106]

Πρακτικά uoadl:4221
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 20η: 25 Φεβρουαρίου 1937 [108-110]

Πρακτικά uoadl:4222
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο