Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50950 3102 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1895-1904, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1895-1896 (συνέχεια), 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Ο συγκεκριμένος τόμος είναι κοινός και για τη Φυσικομαθηματική Σχολή (1ος τόμος) και για τη Φιλοσοφική Σχολή (8ος τόμος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

61. Συνεδρίαση: 22 Απριλίου 1903

Πρακτικά uoadl:51339
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

62. Συνεδρίαση: 7 Ιουνίου 1903

Πρακτικά uoadl:51340
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

63. Συνεδρίαση: 1 Οκτωβρίου 1903

Πρακτικά uoadl:51343
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

64. Συνεδρίαση: 10 Οκτωβρίου 1903

Πρακτικά uoadl:51344
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

65. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1903

Πρακτικά uoadl:51346
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

66. Συνεδρίαση: 11 Φεβρουαρίου 1904

Πρακτικά uoadl:51348
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

67. Συνεδρίαση: 18 Φεβρουαρίου 1904

Πρακτικά uoadl:51349
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

68. Συνεδρίαση: 12 Μαρτίου 1904

Πρακτικά uoadl:51351
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

69. Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1904

Πρακτικά uoadl:51353
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

70. Συνεδρίαση: 29 Μαΐου 1904

Πρακτικά uoadl:51355
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο