Θεολογική Σχολή, Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριών 1926-1933, τομος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51008 1441 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Θεολογική Σχολή, Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριών 1926-1933, τομος 11
Χρονική κάλυψη:
1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Α' Συνεδρία: 4 Νοεμβρίου 1926

Πρακτικά uoadl:51009
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Β' Συνεδρία: 26 Νοεμβρίου 1926

Πρακτικά uoadl:51015
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Γ' Συνεδρία: 15 Δεκεμβρίου 1926

Πρακτικά uoadl:51284
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Α' έκτακτος συνεδρία: 19 Ιανουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:51285
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Β' έκτακτος συνεδρία: 17 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:51286
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Δ' συνεδρία: 25 Φεβρουαρίου 1927

Πρακτικά uoadl:51288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Γ' έκτακτος συνεδρία: 8 Μαρτίου 1927

Πρακτικά uoadl:51289
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Δ' έκτακτος συνεδρία: 6 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:51291
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Ε' έκτακτος συνεδρία: 23 Μαΐου 1927

Πρακτικά uoadl:51293
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ζ' έκτακτος συνεδρία: 4 Ιουνίου 1927

Πρακτικά uoadl:51294
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Α' συνεδρία: 28 Οκτωβρίου 1927

Πρακτικά uoadl:51296
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Β' συνεδρία: 9 Δεκεμβρίου 1927

Πρακτικά uoadl:51299
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 17 Φεβρουαρίου 1928

Πρακτικά uoadl:51304
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 29 Μαρτίου 1928

Πρακτικά uoadl:51317
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 14 Mαΐου 1928

Πρακτικά uoadl:51335
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 22 Μαΐου 1928

Πρακτικά uoadl:51337
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 8 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:51341
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 14 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:51347
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 22 Οκτωβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:51354
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 30 Νοεμβρίου 1928

Πρακτικά uoadl:51358
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο