Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μύθοι, της επαρχίας Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:51333 166 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1430
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μύθοι, της επαρχίας Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Γεώργιος Δαμιανάκης του Στεφάνου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1971
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Μύθοι Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40