Ψήφισμα: 29 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:53673 482 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 29 Μαΐου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350529
Σημειώσεις:
Συμπεριλαμβάνονται 1) Εισηγητική Έκθεση επί της επί διδακτορία διατριβής του κ. Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου και 2) Έκθεση επί της διατριβής επί διδακτορία του κ. Α. Λοβέρδου, 18 Μαΐου 1935
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Ανδρεάδης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.