Ψήφισμα: 28 Οκτωβρίου 1935

Πρακτικά uoadl:53680 456 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 28 Οκτωβρίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19351028
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Αγγελόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.