Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54099 3710 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 21 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54869
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1918

Πρακτικά uoadl:54871
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 10 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:54872
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 12 Ιουλίου 1918

Πρακτικά uoadl:54874
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 7 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:54875
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 13 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:54877
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 14 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:54878
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 31 Αυγούστου 1918

Πρακτικά uoadl:54879
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54880
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54881
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση: 10 Οκτωβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54882
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση: 13 Οκτωβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54884
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση: 24 Νοεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54886
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση: 22 Δεκεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:54888
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54890
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54894
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54895
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54897
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1919

Πρακτικά uoadl:54901
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο