5 Οκτωβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:54450 635 Αναγνώσεις

Τίτλος:
5 Οκτωβρίου 1897
Χρονική κάλυψη:
18971005
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Παύλος Ιωάννου
Μόνιμη διεύθυνση:

1