18 Νοεμβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:54454 721 Αναγνώσεις

Τίτλος:
18 Νοεμβρίου 1897
Χρονική κάλυψη:
18971118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κανονισμοί
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικά Μαθήματα, εξετάσεις, κανονισμός
Συνέδριο Υγιεινής
Γ. Παπαπαναγιώτου, υποψήφιος υφηγητής
Αρεταίειο Νοσοκομείο, πρακτικά, υπουργείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2