22 Δεκεμβρίου 1897

Πρακτικά uoadl:54456 685 Αναγνώσεις

Τίτλος:
22 Δεκεμβρίου 1897
Χρονική κάλυψη:
18971222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Β. Παπαπαναγιώτης
Κωνσταντίνος Λούρος, υποψήφιος υφηγητής, δοκιμασία
Γενικά Μαθήματα, εξετάσεις, φαρμακοποιοί, μετεγγραφές
Δημήτριος Α. Μαυροκορδάτος, διαγωνισμός, υποτροφίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2