24 Ιανουαρίου 1898

Πρακτικά uoadl:54471 694 Αναγνώσεις

Τίτλος:
24 Ιανουαρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18980124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1