23 Δεκεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:54500 281 Αναγνώσεις

Τίτλος:
23 Δεκεμβρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18981223
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λέξεις-κλειδιά:
Κρήτσης, κληροδότημα, διαγώνισμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1