21 Ιανουαρίου 1899

Πρακτικά uoadl:54502 288 Αναγνώσεις

Τίτλος:
21 Ιανουαρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990121
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Διονύσιος Αιγινήτης, κληροδότημα
διατριβές επί υφηγεσία
Δημήτριος Γράπαρης, διδακτορική δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4