8 Μαρτίου 1899

Πρακτικά uoadl:54505 346 Αναγνώσεις

Τίτλος:
8 Μαρτίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990308
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Ζίνης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1