19 Μαρτίου 1899

Πρακτικά uoadl:54506 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
19 Μαρτίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990319
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θ. Σακτούρης, υποψήφιος υφηγητής, δοκιμασία
Γ. Κορομηλάς, υποψήφιος υφηγητής, δοκιμασία
Τηλέμαχος Μιταντσής, υποψήφιος υφηγητής, δοκιμασία
διατριβές επί υφηγεσία
Παιδιατρική κλινική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4